รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ ทล. หมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
1.279
2.972
5.999
19.394
-13.395
  1.1เนื่องจากปัญหาโควิดขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
1.2ติดสาธารณูปโภคเช่นเสาไฟฟ้าและท่อประปา
  2.1หาแรงงานจากที่อื่นมาทดแทน
2.2เร่งการไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาคทำการรื้อย้ายส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างตามความสำคัญ
พ.ค./2565
0.955
2.877
4.720
16.422
-11.702
  1.1 เนื่องจากปัญหาโควิดขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
1.2 ติดสาธารณูปโภคเช่นเสาไฟฟ้าและท่อประปา
  1.1 หาแรงงานที่อื่นมาทดแทน
1.2 เร่งการไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาคทำการเรื้อย้ายส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างตามความสำคัญ
มี.ค./2565
0.910
3.188
2.636
10.386
-7.780
  1.1เนื่อจากปัญหาโควิดขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
1.2ติดสาธารณูปโภคเช่นเสาไฟฟ้า
  1.1หาแรงงานจากที่อื่นมาทดแทน
1.2เร่งการไฟฟ้ารื้อย้ายส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างตามความสำคัญ
เม.ย./2565
1.129
3.159
3.765
13.545
-9.780
  1.1เนื่องจากปัญหาโควิดขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
1.2ติดสาธารณูปโภคเช่นเสาไฟฟ้าและท่อประปา
  1.1หาแรงงานจากที่อื่นมาทดแทน
1.2เร่งการไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาคทำการรื้อย้ายส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างตามสำคัญ
ก.พ./2565
0.402
2.121
1.726
7.198
-5.472
  ปัญหาเสาไฟฟ้าในเขตทางหลวง
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400