รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4019 สาย อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2565
3.781
2.309
18.724
14.764
3.960
  
  
เม.ย./2565
3.557
5.805
44.692
44.536
0.156
  
  
มี.ค./2565
3.615
3.211
9.862
10.019
-0.157
  
  
ก.พ./2565
1.866
2.945
6.247
6.808
-0.561
  
  
ม.ค./2565
1.610
2.154
4.381
3.863
0.518
  
  
ธ.ค./2564
1.058
0.579
2.771
1.709
1.062
  
  
พ.ย./2564
0.746
0.526
1.713
1.030
0.683
  
  
ต.ค./2564
0.619
0.118
0.967
0.504
0.463
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400