รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2565
2.002
9.506
1.421
13.283
-3.777
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดงใต้ 2.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต) 4.ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  
มี.ค./2565
0.834
1.765
5.880
10.821
-4.941
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต) 4.ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  
ม.ค./2565
1.726
2.674
2.133
6.820
-4.146
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต)
  
ก.พ./2565
2.372
2.236
5.046
9.056
-4.010
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต)
  
ธ.ค./2564
0.073
2.220
0.948
4.687
-3.739
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต) 4.มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
  
พ.ย./2564
0.468
1.381
0.875
2.467
-1.592
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาสเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต) 4.มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
  
ต.ค./2564
0.379
0.407
0.802
1.086
-0.679
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาสเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต)
  
ก.ย./2564
0.028
0.028
0.284
0.284
-0.256
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400