รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย บ.บางปูใหม่- บ.บางปู
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
1.793
1.205
4.841
18.265
-13.424
  สาธารณูปโภคติดขักการก่อสร้าง เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อก๊าซ,เสาไฟโซล่าเซลล์
  
พ.ค./2565
1.743
5.703
3.048
17.060
-14.012
  สาธารณูปโภคติดขัดการ่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ,เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,เสาไฟโซล่าเซลล์
  อยู่ระหว่างรอการรื้อย้าย
เม.ย./2565
0.042
5.517
1.305
11.357
-10.052
  สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อก๊าซ,เสาไฟเซล่าเซลล์
  
มี.ค./2565
0.043
1.098
1.263
5.840
-4.577
  -ปริมาณการจราจรมาก
-สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อก๊าซ,เสาไฟโซล่าเซลล์
  
ก.พ./2565
0.336
1.147
1.220
4.742
-3.522
  -สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง,ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ท่อประปามท่อก๊าซ,เสาไฟโซลาาเซลล์
  
ม.ค./2565
0.714
1.066
0.884
3.595
-2.711
  -สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง,เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อก๊าซ
-สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
  
ธ.ค./2564
0.064
1.160
0.170
2.529
-2.359
  
  
พ.ย./2564
0.042
1.089
0.106
1.369
-1.263
  
  
ต.ค./2564
0.043
0.153
0.064
0.028
-0.216
  
  
ก.ย./2564
0.021
0.127
0.021
0.127
-0.106
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400