รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.ค./2565
1.179
2.209
8.316
19.874
-11.558
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
-เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , สายสื่อสารต่างๆ
  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
มิ.ย./2565
1.554
2.209
7.137
17.665
-10.528
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,สายสื่อสารต่างๆ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และใช้มาตราการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
พ.ค./2565
2.965
2.245
5.584
15.456
-9.872
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และใช้มาตรการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุข
เม.ย./2565
0.646
3.121
2.619
13.211
-10.592
  -การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง และผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และใช้มาตรการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
มี.ค./2565
0.601
4.014
1.973
10.091
-8.118
  ปัญหา :การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง,ทางเชื่อมส่วนบุคคลและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
แนวทางแก้ไข : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และใช้มาตราการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  
ก.พ./2565
0.719
1.767
1.372
6.077
-4.705
  ปัญหา :การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง แนวทางแก้ไข : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
  
ม.ค./2565
0.560
1.395
0.653
4.310
-3.657
  ปัญหา :การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางแก้ไข : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
  
ธ.ค./2564
0.025
1.261
0.093
2.915
-2.822
  ปัญหา : การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางแก้ไข : ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้องแล้ว
  
พ.ย./2564
0.015
1.050
0.068
1.653
-1.585
  ปัญหา: ปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง และ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การแก้ไขปัญหา : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  
ต.ค./2564
0.053
0.057
0.053
0.603
-0.550
  -
  
ก.ย./2564
0.000
0.546
0.000
0.546
-0.546
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400