รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

สาย ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2565
2.415
3.845
9.236
10.792
-1.556
  อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรค โควิด 19 มีพนักงานและแรงงานติดเชื้อต้องกักตัว และพักรักษา
  -
มี.ค./2565
2.537
2.778
6.821
6.947
-0.126
  
  
ก.พ./2565
1.697
1.909
4.284
4.169
0.115
  
  
ม.ค./2565
0.908
1.413
2.587
2.260
0.327
  
  
ธ.ค./2564
1.076
0.439
1.679
0.847
0.832
  
  
พ.ย./2564
0.603
0.159
0.603
0.409
0.195
  -
  
ต.ค./2564
0.000
0.159
0.000
0.249
-0.249
  -
  
ก.ย./2564
0.000
0.090
0.000
0.090
-0.090
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400