รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
4.355
4.875
23.824
30.705
-6.881
  
  
พ.ค./2565
2.411
4.492
19.469
25.830
-6.361
  
  
เม.ย./2565
2.712
4.012
17.058
21.338
-4.280
  
  
มี.ค./2565
3.449
4.012
14.346
17.326
-2.980
  
  
ก.พ./2565
3.844
3.139
10.352
13.314
-2.962
  
  
ม.ค./2565
2.678
3.365
6.508
10.175
-3.667
  
  
ธ.ค./2564
2.995
2.759
3.830
6.810
-2.980
  
  
พ.ย./2564
0.811
1.969
0.835
4.051
-3.216
  
  
ต.ค./2564
0.024
1.877
0.024
2.082
-2.058
  
  
ก.ย./2564
0.000
0.205
0.000
0.205
-0.205
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400