รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
5.995
5.047
25.463
33.227
-7.764
  1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. ติดขัดเสาไฟฟ้าแรงสูง กม.99+000.000 - กม.99+200.000 RT. จำนวน 15 ต้น
  1. สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และกำหนดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโครวิด-19 ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. กฟภ.พิจิตร ได้เข้าดำเนินการรื้อย้ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565
พ.ค./2565
3.585
5.652
19.467
28.180
-8.713
  1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้างช่วง กม.99+000.000 - กม.99+200.000 RT. จำนวน 15 ต้น
  1. สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และกำหนดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโครวิด-19 ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. กฟภ.พิจิตร ได้เข้าสำรวจเก็บรายละเอียดเสาไฟฟ้าเพื่อออกแบบและของบรื้อย้าย
เม.ย./2565
2.643
4.729
15.883
22.528
0.000
  1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้างช่วง กม.99+000.000 - กม.99+200.000 RT. จำนวน 15 ต้น
  1. สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และกำหนดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโครวิด-19 ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. ประสานแขวงทางหลวงพิจิตรให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
มี.ค./2565
3.886
3.414
13.240
17.799
-4.559
  ปัญหา - การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แนวทางแก้ไข - สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และกำหนดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโครวิด-19 ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  
ก.พ./2565
2.790
3.967
9.354
14.385
-5.031
  ปัญหา - การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แนวทางแก้ไข - สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และกำหนดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโครวิด-19 ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  
ม.ค./2565
3.252
3.302
6.564
10.418
-3.854
  ปัญหา - การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แนวทางแก้ไข - สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และกำหนดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโครวิด-19 ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  
ธ.ค./2564
2.647
3.050
3.312
7.116
-3.804
  -
  
พ.ย./2564
0.198
2.564
0.665
4.066
-3.401
  -
  
ต.ค./2564
0.167
1.219
0.467
1.502
-1.035
  ช่วงวันที่ 14 - 19 ต.ค. 2564 มีฝนตกหนักต่อเนื่อง มีน้ำไหลหลาเข้าท่วมขังในพื้นที่ อ.สากเหล้ก - อ.เมืองพิจิตร และในเขตการก่อสร้างส่วนขยายคันทางเดิมด้านซ้ายทางและขวาทาง ช่วง กม.98+000.000 - กม.106+000.000 ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 1.00 ม. ซึ่งโครงการฯ รอการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่าน คาดว่าประมาณเดือน พ.ย. 2564 จะเข้าสู่สภาวะปกติ
  
ก.ย./2564
0.300
0.181
0.300
0.283
0.017
  ช่วงวันที่ 12 - 25 ก.ย. 2564 มีฝนตกหนักต่อเนื่อง มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมขังในพื้นที่ อ.สากเหล็ก - อ.เมืองพิจิตร และในเขตการก่อสร้างส่วนขยายคันทางเดิมด้านซ้ายทางและขวาทาง ช่วง กม.98+000 - กม.106+000 ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 1.20 ม. รอการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่าน คาดว่าประมาณเดือนตุลาคม 2564 จะเข้าสู่สภาวะปกติ
  
ส.ค./2564
0.000
0.102
0.000
0.102
-0.102
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400