รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
5.255
3.616
25.575
26.880
-1.305
  ติดขัดสาธารณูปโภค (ประปา)
  โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน
พ.ค./2565
5.372
2.824
20.320
23.264
-2.944
  ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ประปา)
  -โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูล เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ที่ติดขัดการก่อสร้าง และได้มีการเร่งรัดดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอ กฟภ. เข้าดำเนินการ
-โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน
เม.ย./2565
4.839
2.825
14.948
20.440
-5.492
  ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ประปา)
  1.โครงการฯได้แจ้งข้อมูล เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล ที่ติดขัดงานก่อสร้าง และได้มีการเร่งรัดดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอ กฟภ.เข้าดำเนินการ
2.โครงการฯได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน
มี.ค./2565
2.975
2.826
10.109
17.615
-7.506
  ติดขัดสาธารณูปโภค (ไฟฟา, สายเคเบิล. ประปา)
  
ก.พ./2565
2.394
2.787
7.134
14.789
-7.655
  ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ประปา)
  
ม.ค./2565
3.208
3.130
4.740
12.002
-7.262
  -ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
-ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ประปา)
  
ธ.ค./2564
0.833
2.419
1.532
8.872
-7.340
  -ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
-ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ตู้บริการประชาชน ต.บ้านป้อม
-มีน้ำท่วมขังในสายทางตลอด 2 ข้างทาง
  
พ.ย./2564
0.055
2.439
0.699
6.453
-5.754
  1.ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
2.ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล. ตู้บริการประชาชน ต.บ้านป้อม)
3.พายุดีเปรสชั่น ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมคันทาง ทั้ง 2 ด้าน
  
ต.ค./2564
0.234
2.121
0.644
4.014
-3.370
  -ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
-ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิลซ ตู้บริการประชาชน ต.บ้านป้อม)
-พายุดีเปรสชั่น ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมคันทาง ทั้ง 2 ด้าน
  
ก.ย./2564
0.402
1.710
0.410
1.893
-1.483
  -ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
-ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ตู้บริการประชาชน ต.บ้านป้อม
-ฝนตกชุกเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมคันทาง
  
ส.ค./2564
0.008
0.183
0.008
0.183
-0.175
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400