รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
6.453
6.415
34.443
35.592
-1.149
  
  
พ.ค./2565
4.586
4.548
27.990
29.177
-1.187
  
  
เม.ย./2565
4.353
4.295
23.404
24.629
-1.225
  เสาไฟฟ้าและท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
  อยู่ระหว่างดำเนินการและติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
มี.ค./2565
4.366
3.350
19.051
20.334
-1.283
  
  
ก.พ./2565
4.184
3.486
14.685
16.984
-2.299
  
  
ม.ค./2565
2.910
4.070
10.501
13.498
-2.997
  
  
ธ.ค./2564
3.793
3.810
7.591
9.428
-1.837
  
  
พ.ย./2564
2.852
3.607
3.788
5.618
-1.820
  
  
ต.ค./2564
0.472
0.556
0.946
2.011
-1.065
  
  
ก.ย./2564
0.422
0.417
0.474
0.455
0.019
  
  
ส.ค./2564
0.052
0.037
0.052
0.037
0.015
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400