รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2565
1.310
3.319
3.465
13.285
-9.820
  ปัญหาและอุปสรรค
- กม.40+500.000 - กม. 41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้าและแนวสายสัญญาณ TRUE และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางการแก้ไข
- ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า, TOT และการประปารื้อย้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
  
ก.พ./2565
0.939
3.739
2.155
9.966
-7.811
  ปัญหาเเละอุปสรรค
- กม.40+500.000 - กม. 41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้าและแนวสายสัญญาณ TRUE และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางการแก้ไข
ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า, TOT และการประปารื้อย้ายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
  
ม.ค./2565
0.185
3.472
1.216
6.227
-5.011
  ปัญหาเเละอุปสรรค
- กม.40+900.000 - กม. 41+100.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้าและแนวสายเคเบิ้ลใยแก้ว TOT และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
เเนวทางการเเก้ไข
- ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า, TOT และการประปารื้อย้ายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
  
ธ.ค./2564
0.441
1.130
1.031
2.755
-1.724
  
ปัญหาเเละอุปสรรค -กม.40+900.000 - กม.41+100.000 (ขาล่า) เสาไฟฟ้าเเละเเนวสายเคเบิ้ลใยเเก้ว TOT ติดขัดการก่อสร้าง เเนวทางการเเก้ไข - ได้ทำหนังสือถึงเเขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้าเเเละ TOT รื้อย้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
  
พ.ย./2564
0.234
0.989
0.590
1.625
-1.035
  -
  
ต.ค./2564
0.356
0.394
0.356
0.636
-0.280
  -
  
ก.ย./2564
0.000
0.165
0.000
0.242
-0.242
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400