รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
2.348
58.827
4.418
89.334
-30.507
  -งานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง -การแก้ไขแบบงานก่อสร้างบางส่วนในสัญญา ให้สอดคล้องกับในสนาม
  - ประสานงาน หน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ -นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เรื่องการแก้ไขแบบงานก่อสร้างบางส่วนในสัญญา ให้สอดคล้องกับในสนาม
เม.ย./2566
0.746
56.479
4.368
84.915
-28.436
  -งานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง
-การแก้ไขแบบงานก่อสร้างบางส่วนในสัญญา ให้สอดคล้องกับในสนาม
  - ประสานงาน หน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ
- นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เรื่องการแก้ไขแบบงานก่อสร้างบางส่วนในสัญญา ให้สอดคล้องกับในสนาม
มี.ค./2566
2.024
55.779
4.701
80.548
-24.769
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ส่งผลให้การดาเนินงานมีความล่าช้า
  -
ก.พ./2566
1.481
53.755
5.059
75.847
-22.092
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดตั้งไวสัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดตัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ม.ค./2566
1.217
4.748
52.274
70.788
-18.514
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  
ธ.ค./2565
2.720
4.884
51.057
66.040
-14.983
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  
พ.ย./2565
1.012
4.619
48.337
61.156
-12.819
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน และปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ต.ค./2565
1.669
47.325
4.608
56.537
-9.212
   เนื่องจากมีสาธารณูปโภคติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน รวมถึงสภาพอากาศในฤดูนี้ที่มีฝนตกชุกและงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ก.ย./2565
1.282
45.656
4.048
51.929
-6.273
  เนื่องจากมีสาธารณูปโภคติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน รวมถึงสภาพอากาศในฤดูนี้ที่มีฝนตกชุกและงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ส.ค./2565
0.518
44.374
4.108
47.881
-3.507
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของทั้งโครงการฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ก.ค./2565
1.929
43.856
4.552
43.773
0.083
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของทั้งโครงการฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
มิ.ย./2565
1.004
41.927
4.195
39.221
2.706
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของโครงการฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
พ.ค./2565
1.007
40.923
4.501
35.026
5.897
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของทั้งโครงกาารฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไข ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
เม.ย./2565
2.159
39.916
4.312
30.524
9.392
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของทั้งโครงการฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  
มี.ค./2565
1.082
2.145
37.757
26.213
11.544
  
  
ก.พ./2565
3.103
36.675
1.794
24.068
12.607
  
  
ม.ค./2565
2.147
33.572
1.605
22.274
11.298
  
  
ธ.ค./2564
1.060
31.425
1.479
20.670
10.755
  
  
พ.ย./2564
3.181
30.365
1.426
19.191
11.179
  
  
ต.ค./2564
2.195
27.184
1.343
17.765
9.419
  
  
ก.ย./2564
0.950
24.989
1.696
16.382
8.604
  
  
ส.ค./2564
4.401
24.039
1.994
14.686
9.353
  
  
ก.ค./2564
1.170
19.638
2.006
12.692
6.946
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของป่าไม้
  
มิ.ย./2564
3.599
18.468
1.695
10.686
7.782
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
พ.ค./2564
3.009
14.869
1.291
8.991
5.878
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
เม.ย./2564
2.160
11.860
1.361
7.701
4.159
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
มี.ค./2564
2.647
9.700
1.380
6.340
3.360
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
ม.ค./2564
1.896
1.063
2.342
3.746
-1.404
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
ก.พ./2564
4.711
1.214
7.053
4.960
2.093
  
  
ธ.ค./2563
0.404
1.462
0.446
2.683
-2.237
  
  
พ.ย./2563
0.021
0.740
0.042
1.220
-1.178
  
  
ต.ค./2563
0.021
0.318
0.021
0.480
-0.459
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400