รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
0.990
1.494
99.941
99.481
0.460
  
  
พ.ค./2565
4.544
5.948
98.951
97.986
0.965
  
  
เม.ย./2565
4.647
5.593
94.407
92.038
2.369
  
  
มี.ค./2565
13.022
5.684
89.760
86.445
3.315
  
  
ก.พ./2565
4.146
5.979
76.738
80.761
-4.023
  
  
ม.ค./2565
11.184
5.307
72.592
74.782
-2.190
  
  
ธ.ค./2564
4.059
5.689
61.408
69.475
-8.067
  
  
พ.ย./2564
4.041
5.980
57.349
63.787
-6.438
  
  
ต.ค./2564
5.123
5.780
53.308
57.807
-4.499
  ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก แนวทางการแก้ไข รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
ก.ย./2564
2.587
5.854
48.185
52.027
-3.842
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
ส.ค./2564
1.793
5.848
45.598
46.173
-0.575
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก แนวทางการแก้ไข รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
ก.ค./2564
8.697
5.976
43.805
40.325
3.480
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก แนวทางการแก้ไข รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
มิ.ย./2564
8.299
5.963
35.108
34.349
0.759
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก แนวทางแก้ไขรอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
พ.ค./2564
2.425
5.801
26.809
28.386
-1.577
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 แนวทางแก้ไข รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
เม.ย./2564
8.079
4.161
24.384
22.585
1.799
  
  
มี.ค./2564
2.932
5.242
16.305
18.424
-2.119
  
  
ก.พ./2564
7.604
4.461
13.373
13.182
0.191
  
  
ม.ค./2564
2.930
3.512
5.769
8.721
-2.952
  
  
ธ.ค./2563
1.539
2.943
2.839
5.209
-2.390
  
  
พ.ย./2563
0.679
1.300
1.760
2.266
-0.966
  -
  
ต.ค./2563
0.354
0.334
0.621
0.506
0.115
  -
  
ก.ย./2563
2.267
0.172
0.267
0.172
0.095
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400