รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2566
0.479
0.763
85.832
99.685
-13.853
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  
มี.ค./2566
2.226
2.075
85.353
98.922
-13.569
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  
ก.พ./2566
2.099
2.831
83.127
96.847
-13.720
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  
ม.ค./2566
6.096
5.697
81.028
94.016
-12.988
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
   - โครงการฯ ทำหนังสือติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่กับการรถไฟฯ เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าการรถไฟฯ
ธ.ค./2565
4.741
8.411
74.932
88.318
-13.386
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  - โครงการฯ ทำหนังสือติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่กับการรถไฟฯ เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าการรถไฟฯ
พ.ย./2565
5.357
6.471
70.191
79.907
-9.716
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  - โครงการฯ ทำหนังสือติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่กับการรถไฟฯ เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าการรถไฟฯ
ต.ค./2565
3.157
6.197
64.834
73.437
-8.603
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  - โครงการฯ ทำหนังสือติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่กับการรถไฟฯ เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าการรถไฟฯ
ก.ย./2565
5.848
6.569
61.677
67.240
-5.563
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  - โครงการฯ ทำหนังสือติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่กับการรถไฟฯ เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าการรถไฟฯ
ส.ค./2565
4.231
6.608
55.829
60.671
-4.842
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  - กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
ก.ค./2565
3.276
6.233
51.598
54.063
-2.465
  -ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  -กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
มิ.ย./2565
2.707
5.356
48.322
47.830
0.492
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
- แรงงานได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid - 19
  - กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
- รับการรักษาตามอาการและปรับแผนการทำงาน
พ.ค./2565
0.629
5.163
45.615
42.473
3.142
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
- แรงงานได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid - 19
  - กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
- รับการรักษาตามอาการและปรับแผนการทำงาน
เม.ย./2565
1.332
5.193
44.986
37.310
7.676
  - ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - กม. 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
- แรงงานได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid-19
  - กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
- รับการรักษาตามอาการและปรับแผนการทำงาน
มี.ค./2565
0.554
4.535
43.654
32.118
11.536
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
ก.พ./2565
2.273
2.236
43.100
27.583
15.517
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
ม.ค./2565
1.006
1.702
40.827
25.347
15.480
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
ธ.ค./2564
8.854
1.702
39.820
23.645
16.175
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
พ.ย./2564
2.222
1.595
30.966
21.943
9.023
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง กม. 119+729.520 - 119+809.520 ระยะทาง 80.000 เมตร
  กรมทางหลวงได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้รอการพิจารณา
ต.ค./2564
1.486
2.216
28.744
20.348
8.396
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศ
  
ก.ย./2564
1.152
2.216
27.258
18.132
9.126
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
ส.ค./2564
3.121
1.910
26.106
15.916
10.190
  เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม. 105+400-114+000 LT, RT และไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
ก.ค./2564
4.156
1.878
22.985
14.006
8.979
  เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม. 105+400-114+000 LT, RT และไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
มิ.ย./2564
1.677
1.900
18.829
12.129
6.700
  เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม. 105+400-114+000 LT, RT และไม่สามารถเข้าดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
พ.ค./2564
1.156
2.198
17.152
10.229
6.923
  เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม. 105+400-114+000 LT, RT
  
เม.ย./2564
2.445
2.070
15.996
8.031
7.965
  ต้นสักติดขัดการก่อสร้าง 26 ต้น และไม้กระยาเลยหวงห้าม 4 ต้น, เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม. 105+400-114+000 LT, RT
  
มี.ค./2564
3.271
1.965
13.551
5.961
7.590
  ต้นสักติดขัดการก่อสร้าง 26 ต้น และไม้กระยาเลยหวงห้าม 4 ต้น, เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม. 105+400-114+000 LT, RT
  
ก.พ./2564
5.186
1.272
10.280
3.995
6.285
  ต้นสักติดขัดการก่อสร้าง 26 ต้น และไม้กระยาเลยหวงห้าม 4 ต้น, เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม. 105+400-114+000 LT, RT
  
ม.ค./2564
2.057
1.065
5.094
2.723
2.371
  ต้นสักติดขัดการก่อสร้าง 26 ต้น และไม้กระยาเลยหวงห้าม 4 ต้น, เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม. 105+400-114+000 LT, RT
  
ธ.ค./2563
1.840
1.069
3.037
1.659
1.378
  ต้นสักติดขัดการก่อสร้าง 26 ต้น และไม้กระยาเลยหวงห้าม 4 ต้น, เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.105+400-114+000 LT,RT
  
พ.ย./2563
0.877
0.275
1.197
0.590
0.607
  -ต้นสักติดขัดการก่อสร้าง 26 ต้น และไม้กระยาเลยหวงห้าม 4 ต้น
-เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.105+400 - 114+000 LT,RT
  
ต.ค./2563
0.248
0.230
0.320
0.315
0.005
  -
  
ก.ย./2563
0.072
0.085
0.072
0.085
-0.013
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400