รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางแค
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2566
0.997
2.939
40.646
42.813
-2.167
  
  
มี.ค./2566
1.930
2.155
39.649
39.649
0.000
  
  
มี.ค./2566
1.930
2.155
39.649
39.649
0.000
  
  
ก.พ./2566
2.758
2.758
37.719
37.719
0.000
  
  
ม.ค./2566
1.800
3.699
34.961
36.860
-1.899
  
  
ธ.ค./2565
1.422
0.000
33.161
100.000
-66.839
  
  
พ.ย./2565
3.467
0.000
31.739
100.000
-68.261
  
  
ต.ค./2565
3.356
1.391
28.272
100.000
-71.728
  
  
ก.ย./2565
1.621
2.302
24.917
98.609
-73.692
  -
  
ส.ค./2565
0.311
6.193
23.296
96.307
-73.011
  -
  
ก.ค./2565
1.511
8.159
22.985
90.114
-67.129
  -
  
มิ.ย./2565
1.310
6.873
21.474
81.955
-60.481
  -
  
พ.ค./2565
2.029
7.132
20.164
75.082
-54.918
  -
  
เม.ย./2565
1.018
7.132
18.135
67.950
-49.815
  -
  
มี.ค./2565
1.640
6.728
17.117
60.818
-43.701
  -
  
ก.พ./2565
2.103
6.690
15.477
54.090
-38.613
  -
  
ม.ค./2565
0.948
5.167
13.374
47.400
-37.026
  
  
ธ.ค./2564
0.755
4.545
12.425
42.233
-29.808
  -
  
พ.ย./2564
1.467
4.762
11.669
37.688
-26.019
  -
  
ต.ค./2564
0.520
3.574
10.202
32.926
-22.724
  -
  
ก.ย./2564
0.588
3.561
9.682
29.352
-19.670
  -
  
ส.ค./2564
1.056
3.431
9.267
25.791
-16.524
  -
  
ก.ค./2564
0.082
3.106
8.211
22.360
-14.149
  -
  
มิ.ย./2564
2.090
3.106
8.130
19.254
-11.124
  -
  
พ.ค./2564
0.585
2.966
6.039
16.148
-10.109
  -
  
เม.ย./2564
0.362
2.889
5.454
13.182
-7.728
  -
  
มี.ค./2564
1.333
2.882
5.092
10.293
-5.201
  -
  
ก.พ./2564
0.599
2.804
3.759
7.411
-3.652
  -
  
ม.ค./2564
1.978
2.513
3.160
4.607
-1.447
  -
  
ธ.ค./2563
0.492
1.454
1.183
2.094
-0.911
  -
  
พ.ย./2563
0.438
0.399
0.691
0.640
0.051
  -
  
ต.ค./2563
0.252
0.241
0.252
0.241
0.011
   -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400