รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ สาย ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
3.411
0.000
92.067
100.000
-7.933
  
  
ก.พ./2566
4.556
1.179
88.656
100.000
-11.344
  
  
ม.ค./2566
2.059
2.280
84.099
98.821
-14.722
  
  
ธ.ค./2565
1.960
2.884
82.040
96.542
-14.502
  
  
พ.ย./2565
2.078
3.281
80.080
93.658
-13.578
  
  
ต.ค./2565
2.102
3.890
78.001
90.377
-12.376
  
  
ก.ย./2565
2.427
4.839
75.899
86.487
-10.588
  เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกทุกวัน
  เพิ่มเวลาทำงาน ในวันที่ฝนไม่ตก
ส.ค./2565
2.467
4.864
73.472
81.648
-8.176
  เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกทุกวัน
  เพิ่มเวลาทำงาน ในวันที่ฝนไม่ตก
ก.ค./2565
4.463
71.004
5.381
76.785
-5.781
  เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกทุกวัน
  เพิ่มเวลาทำงาน ในวันที่ฝนไม่ตก
มิ.ย./2565
3.100
66.541
6.155
71.403
-4.862
  เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกทุกวัน
  เพิ่มเวลาทำงาน ในวันที่ไม่มีฝนตก
พ.ค./2565
3.439
63.441
6.291
65.249
-1.808
  
  
เม.ย./2565
3.870
6.941
60.003
58.959
1.044
  
  
มี.ค./2565
3.438
56.132
6.840
52.017
4.115
  
  
ก.พ./2565
3.500
52.695
5.203
45.177
7.518
  
  
ม.ค./2565
2.655
49.194
5.294
38.974
10.220
  
  
ธ.ค./2564
2.799
46.539
4.540
33.680
12.859
  
  
พ.ย./2564
2.247
43.741
3.099
29.140
14.601
  
  
ต.ค./2564
2.796
41.493
2.935
26.042
15.451
  
  
ก.ย./2564
2.749
38.697
2.911
22.942
15.755
  
  
ส.ค./2564
4.952
35.948
2.715
20.030
15.918
  
  
ก.ค./2564
2.545
30.996
2.540
17.314
13.682
  
  
มิ.ย./2564
2.692
2.432
28.451
14.775
13.676
  
  
พ.ค./2564
4.886
2.153
25.758
12.345
13.413
  
  
เม.ย./2564
3.811
20.872
2.152
10.192
10.680
  
  
มี.ค./2564
7.749
17.060
2.029
8.040
9.020
  
  
ก.พ./2564
3.283
1.607
9.311
6.011
3.300
  
  
ม.ค./2564
2.368
6.028
1.562
4.403
1.625
  
  
ธ.ค./2563
1.933
3.660
1.126
2.840
0.082
  
  
พ.ย./2563
1.380
1.727
1.074
1.715
0.012
  
  
ต.ค./2563
0.266
0.347
0.508
0.641
-0.294
  
  
ก.ย./2563
0.081
0.081
0.132
0.132
-0.051
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400