รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ส.ค./2565
0.718
0.000
89.853
100.000
-10.147
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
(งานแล้วเสร็จ 19 ก.ย.65)
  
ก.ค./2565
2.992
0.000
89.135
100.000
-10.865
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
มิ.ย./2565
3.049
0.000
86.143
100.000
-13.857
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
พ.ค./2565
2.164
7.710
83.094
100.000
-16.906
  
- ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
เม.ย./2565
8.588
19.948
80.930
92.290
-11.360
  ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
มี.ค./2565
4.824
5.224
72.342
96.805
-24.643
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ก.พ./2565
5.726
10.432
67.517
91.581
-24.064
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ม.ค./2565
6.759
11.381
61.791
81.149
-19.358
  ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID -19
  
ธ.ค./2564
6.367
8.998
55.032
69.768
-14.736
   - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
พ.ย./2564
2.533
8.621
48.665
60.770
-12.105
   - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
- ฝนตกชุก
  
ต.ค./2564
7.802
9.122
46.132
52.149
-6.017
  ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ก.ย./2564
4.955
7.388
38.330
43.027
-4.697
  ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ส.ค./2564
4.427
6.435
33.375
35.639
-2.264
  ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ก.ค./2564
5.290
3.312
28.948
29.204
-0.256
  
  
มิ.ย./2564
4.325
3.584
23.658
25.892
-2.234
  
  
เม.ย./2564
3.354
3.018
16.273
19.184
-2.911
  
  
มี.ค./2564
4.252
2.940
12.919
16.166
-3.247
  
  
ก.พ./2564
3.447
3.074
8.667
13.226
-4.559
  
  
ม.ค./2564
3.590
3.970
5.220
10.152
-4.932
  
  
ธ.ค./2563
1.475
3.499
1.630
6.182
-4.552
  - ฝนตกชุก
- มีเหตุอุทกภัยในพื้นที่
  
พ.ย./2563
0.092
2.175
0.155
2.683
-2.528
  ฝนตกชุก
  
ต.ค./2563
0.063
0.351
0.063
0.508
-0.445
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400