รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
2.509
2.698
61.292
60.678
0.614
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านซ้ายทางสาย 401
-ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการหน้าสนาม
  - ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
เม.ย./2566
1.934
0.000
58.784
100.000
-41.217
  
  
ก.พ./2566
0.743
0.000
55.253
100.000
-44.747
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านซ้ายทางสาย 401
-ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการหน้าสนาม
  -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ม.ค./2566
1.856
0.000
54.510
100.000
-45.490
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านซ้ายทางสาย 401
-ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการหน้าสนาม
  -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ธ.ค./2565
1.488
0.000
52.654
100.000
-47.346
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านซ้ายทางสาย 401
-ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการหน้าสนาม
  -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
พ.ย./2565
1.799
0.820
51.166
100.000
-48.834
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านซ้ายทางสาย 401
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการหน้าสนาม
  -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ต.ค./2565
1.119
2.442
49.367
99.180
-49.813
  - ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านซ้ายทางสาย 401
- ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการหน้าสนาม
  - ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ก.ย./2565
1.569
3.426
48.248
96.738
-48.490
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านซ้ายทางสาย 401
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการหน้าสนาม
  -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ส.ค./2565
1.166
5.932
46.679
93.312
-46.633
  - ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
- ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
  - ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ก.ค./2565
1.857
4.449
45.513
87.380
-41.867
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
  -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
มิ.ย./2565
1.136
4.822
43.656
82.931
-39.275
  - ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
- ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
  - ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
พ.ค./2565
3.253
42.518
4.980
78.109
-35.591
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
  -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
เม.ย./2565
2.142
6.179
39.266
73.129
-33.863
  -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
  -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
มี.ค./2565
1.708
6.245
37.123
66.950
-29.825
  ปัญหา-ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
การแก้ไขปัญหา-ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
ก.พ./2565
2.647
8.768
35.417
60.705
-25.288
  ปัญหา -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415 -ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน การแก้ไขปัญหา -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
ม.ค./2565
1.946
8.068
32.770
51.937
-19.167
  ปัญหา -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415 -ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน การแก้ไขปัญหา -ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
ธ.ค./2564
0.908
6.924
30.822
43.869
-13.047
  ปัญหา
-ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
การแก้ไขปัญหา
-ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
พ.ย./2564
1.428
5.744
29.915
36.905
-6.990
  ปัญหา
- ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
- ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
การแก้ไขปัญหา
- ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
ต.ค./2564
0.878
2.877
28.487
31.161
-2.634
  หมายเหตุ
- ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
- ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
แนวทางการแก้ไข
- ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
ก.ย./2564
2.236
2.528
27.609
28.284
-0.675
  หมายเหตุ
- ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
- ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
แนวทางการแก้ไข
- ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
ส.ค./2564
1.655
2.516
25.373
25.756
-0.383
  ปัญหา -ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทางสาย 415
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท 19 และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
การแก้ไขปัญหา - ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
ก.ค./2564
4.392
2.516
23.718
23.240
0.000
  ปัญหา
-ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ.อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทาง สาย 415
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิท19และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
แนวทางการแก้ไข
-ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
มิ.ย./2564
2.565
2.433
19.326
20.724
-1.398
  ปัญหา:ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ.อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทาง สาย 415
การแก้ปัญหา:ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
พ.ค./2564
1.405
2.886
16.761
18.291
-1.530
  ปัญหา:ติดขัดเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อ.บ้านตาขุน บริเวณด้านขวาทาง สาย 415 การแก้ปัญหา:ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
  
เม.ย./2564
3.299
2.955
15.974
15.405
0.569
  
  
มี.ค./2564
7.274
3.371
12.057
12.450
-0.393
  หมายเหตุ เนื่องจากปริมาณงานหลักเป็นงานสะพานผสบ. ได้อนุมัติการเจาะสำรวจชั้นดินและขั้นตอนในการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564
แนวทางการแก้ไข เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการงานก่อสร้างสะพาน
  
ก.พ./2564
1.871
3.320
4.782
9.079
-4.297
  ปัญหา: เนื่องจากปริมาณงานหลักเป็นงานสะพาน ขณะนี้รออนุมัติการเจาะสำรวจชั้นดิน และขั้นตอนในการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ
การแก้ปัญหา:เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการงานก่อสร้างสะพาน
  
ม.ค./2564
1.199
2.816
2.911
5.759
-2.848
  
  
ธ.ค./2563
0.796
1.788
1.712
2.943
-1.231
  
  
พ.ย./2563
0.916
0.521
0.916
1.155
-0.230
  
  
ต.ค./2563
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400