รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ม.ค./2566
0.325
0.000
99.634
100.000
0.000
  -
  -
ธ.ค./2565
1.868
0.000
99.309
100.000
0.691
  เนื่องจากมีฝนชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการงานผิวทางได้ตามแผนงาน
  
พ.ย./2565
8.406
0.000
97.441
100.000
-2.559
  เนื่องจากมีฝนชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการงานผิวทางได้ตามแผนงาน
  -
ต.ค./2565
4.230
0.000
89.035
100.000
-10.965
  ก่อสร้างงานสะพานเหลือ 1 แห่ง กำลังก่อสร้าง Stage II งานพื้นสะพานอีก 3ช่วง และงานราวสะพาน
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานสะพาน Stage II และงาน U-Turn บริเวณใต้สะพาน 3 แห่ง รวมงานทางเท้า
ก.ย./2565
2.441
0.000
84.805
100.000
-15.195
  การก่อสร้างงานสะพานเหลือ 1 แห่ง กำลังก่อสร้าง Stage II งาน Cup Beam จำนวน 4 ตอม่อ วางคานแล้วจำนวน 2 ช่วง
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานสะพาน Stageที่2 และงาน U-Turn บริเวณใต้สะพาน 3 แห่ง รวมงานทางเท้า
ส.ค./2565
2.349
0.000
82.364
100.000
-17.635
  การก่อสร้างงานสะพานเหลือ 1 แห่ง กำลังก่อสร้าง Stage II งาน Column และ Cup Beam จำนวน 8 ตอม่อและสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างได้เต็มที่

  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานสะพาน Stageที่2 และงาน U-Turn บริเวณใต้สะพาน 3 แห่ง
ก.ค./2565
2.807
0.000
80.015
100.000
-19.985
  การก่อสร้างงานสะพาน 3 แห่ง ดำเนินการก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียวแล้วเสร็จ ทำการเบี่ยงจราจรและก่อสร้างสะพาน Stage II
และสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างได้เต็มที่เนื่องจากมีฝนตกชุก
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานสะพาน Stageที่2 และงานชั้นโครงสร้างทางบริเวณคอสะพานอีก 3 แห่ง
มิ.ย./2565
6.781
0.000
77.208
100.000
-22.792
  การก่อสร้างงานสะพาน 3 แห่ง ดำเนินการก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียวแล้วเสร็จ ทำการเบี่ยงจราจรและรื้อทุบสะพานเดิมอีก 1 แห่ง และสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาเพิ่มได้ , มีฝนตกชุก
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานสะพาน Stageที่2 และงานดินถมคอสะพานอีก 1 แห่งดังกล่าวและกำลังเร่งรัดงานผิวทางชั้น Wearing Course ให้แล้วเสร็จ คงเหลือบริเวณคอสะพานทั้ง 3 แห่ง
พ.ค./2565
11.187
1.461
70.427
100.000
-29.573
  การก่อสร้างงานสะพาน 3 แห่ง ดำเนินการก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียวแล้วเสร็จรอการเบี่ยงจราจรและรื้อทุบสะพานเดิมอีก 1 แห่ง และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้ , มีฝนตกชุก
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานสะพาน Stageที่2 และงานดินถมคอสะพานอีก 1 แห่งดังกล่าว และกำลังเร่งรัดงานผิวทางชั้น Wearing Course ตามลำดับ
เม.ย./2565
3.826
2.869
59.240
98.539
39.299
  การก่อสร้างงานสะพาน 3 แห่ง ดำเนินการก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียวแล้วเสร็จ รอการเบี่ยงจราจรและรื้อทุบสะพานเดิมแล้ว 1 แห่ง และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้ , มีฝนตกชุก
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน ในส่วนคันทางเดิมและงานบริเวณคอสะพาน 3 แห่ง และกำลังพิจารณางานผิวทางชั้น Wearing Course ประมาณปลายเดือนนี้
มี.ค./2565
9.599
6.425
55.414
95.670
40.256
  การก่อสร้างงานสะพานดำเนินการก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียว รอการเบี่ยงจราจรและรื้อทุบสะพานเดิม และสถานการณ์ โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้ , มีฝนตกชุก
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน ในส่วนคันทางเดิมและงานบริเวณคอสะพาน 3 แห่ง และกำลังพิจารณางานผิวทางชั้น Wearing Course
ก.พ./2565
5.242
7.969
45.815
89.245
43.430
  การก่อสร้างงานสะพานดำเนินการก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียว รอการเบี่ยงจราจรและรื้อทุบสะพานเดิม และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้ , มีฝนตกชุก
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน เร่งรัดดำเนินการ Prime Coat และงาน Binder Course ในส่วนคันทางเดิมและงานบริเวณคอสะพาน 3 แห่ง
ม.ค./2565
4.289
7.872
40.473
81.276
40.703
  การก่อสร้างงานสะพานดำเนินการก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียว รอการเบี่ยงจราจรและรื้อทุบสะพานเดิม และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างงานกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน ขณะนี้ดำเนินการ Prime Coat และงาน Binder Course ในส่วนของการขยายคันทางใหม่แล้วเสร็จ คงเหลือในส่วนคันทางเดิมและงานบริเวณคอสะพาน 3 แห่ง
ธ.ค./2564
5.751
7.872
36.284
73.404
37.120
  การก่อสร้างงานสะพานดำเนินการก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียว รอการเบี่ยงจราจรและรื้อทุบสะพานเดิม และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม เบี่ยงการจราจร ดำเนินการก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลท์ติก ขณะนี้ดำเนินการ Prime Coat และงาน Binder Course ในส่วนของการขยายคันทางใหม่แล้วเสร็จ คงเหลืองานบริเวณคอสะพาน 3 แห่ง
พ.ย./2564
4.494
8.285
30.533
64.999
34.466
  ดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่แล้วเสร็จ คงเหลืองานบริเวณคอสะพาน 3 แห่ง มีฝนตกชุก และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้
  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม เบี่ยงการจราจร ดำเนินการก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลท์ติก โดยดำเนินการ Prime Coat และงาน Binder Course ในส่วนของการขยายคันทางใหม่
ต.ค./2564
2.988
9.495
26.039
54.714
30.675
  ดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่ , มีฝนตกชุก และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้
  ดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม เบี่ยงการจราจร เริ่มดำเนินการงานผิวทางแอสฟัลท์ติก โดยดำเนินการ Prime Coat และงาน Binder Course ในส่วนของการขยายคันทางใหม่ด้านขวาทาง
ก.ย./2564
3.302
11.480
23.050
47.219
24.169
  ดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่ , มีฝนตกชุก และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้
  เตรียมแผนดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม เพื่อเบี่ยงการจราจร เริ่มดำเนินการงานผิวทางแอสฟัลท์ติก โดยดำเนินการ Prime Coat และงาน Binder Course ในส่วนของการขยายคันทางใหม่ด้านขวาทาง
ส.ค./2564
2.016
9.262
19.748
35.739
15.991
  ดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่ , มีฝนตกชุก และสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในส่วนของงานโครงสร้างสะพานเข้ามาได้
  เตรียมแผนดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม , เบี่ยงการจราจร และเตรียมงานผิวทางแอสฟัลท์ติก รอการออกแบบ Job-Mixed พร้อมดำเนินการ Prime Coat ในส่วนของการขยายคันทางใหม่แล้วเสร็จ
ก.ค./2564
2.556
4.937
17.732
26.477
8.745
  ดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่ , มีฝนตกชุก,เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง บริเวณสะพาน 3 แห่ง เป็นจุดกลับรถใต้สะพาน รอรื้อย้ายเพื่อการวางท่อ ø 1.20 M. และทางเท้า
  เตรียมแผนดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม , เบี่ยงการจราจร และงานผิวทางแอสฟัลท์ติก รอการออกแบบ Job-Mixed,แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดการรื้อย้ายเสาไฟ เพื่อเข้าดำเนินการบริเวณสะพานทั้ง 3 แห่ง
มิ.ย./2564
3.522
3.613
15.176
21.540
6.364
  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่ , มีฝนตกชุก,เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง บริเวณสะพาน 3 แห่ง เข้าดำเนินการไม่ได้
  เตรียมแผนดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม , เบี่ยงการจราจร และงานผิวทางแอสฟัลท์ติก,แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดการรื้อย้ายเสาไฟ เพื่อเข้าดำเนินการบริเวณสะพานทั้ง 3 แห่ง
พ.ค./2564
1.990
2.892
11.654
17.927
6.273
  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่ , มีฝนตกชุก,เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง บริเวณสะพาน 3 แห่ง เข้าดำเนินการไม่ได้
  เตรียมแผนดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม , เบี่ยงการจราจร,แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดการรื้อย้ายเสาไฟ เพื่อเข้าดำเนินการบริเวณสะพานทั้ง 3 แห่ง
เม.ย./2564
2.169
2.643
9.664
15.035
5.371
  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่,เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง บริเวณสะพาน 3 แห่ง
  เตรียมดำเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม
แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดการรื้อย้าย
มี.ค./2564
2.690
2.388
7.495
12.392
4.897
  ระดับคันทางเดิมสูง ชั้นงาน Earth Work ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะส่วนขยายคันทางใหม่ปริมาณงานเมื่อคำนวณเป็นเงินจึงได้ค่างานไม่มาก
  เร่งรัดผู้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมเพิ่มเครื่องจักรกลแล้ว
ก.พ./2564
2.183
4.805
3.375
10.004
5.199
  ระดับคันทางเดิมสูง ชั้นงาน Earth Work ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ปริมาณงานเมื่อคำนวณเป็นเงินจึงได้ค่างานไม่มาก / เร่งรัดผู้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมเพิ่มเครื่องจักรกลแล้ว
  
ม.ค./2564
1.236
2.622
3.404
6.630
4.008
  
  
ธ.ค./2563
1.386
1.386
2.494
3.226
1.840
  
  
พ.ย./2563
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
  
  
ต.ค./2563
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
  
  
ก.ย./2563
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400