รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ สาย พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
0.716
0.000
100.000
16.009
-83.991
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการก่อสร้าง ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และบุคคลากรในการบริหารจัดการก่อสร้าง
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้างใหม่ พร้อมให้จัดชุดเครืองจักรเข้ามาดำเนินการต่อไปตามที่รับปากในที่ประชุม วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างทางที่ 1
เม.ย./2566
0.202
0.000
15.293
100.000
-84.707
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และบุคคลากรในการบริหารจัดการก่อสร้าง
  
มี.ค./2566
0.000
0.000
15.091
100.000
-84.909
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และบุคคลากรในการบริหารจัดการก่อสร้าง
  
ก.พ./2566
0.000
0.000
15.091
100.000
-84.909
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และบุคคลากรในการบริหารจัดการก่อสร้าง
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้างใหม่ พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการต่อไป แต่ไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด
ม.ค./2566
0.000
0.000
15.091
100.000
-84.909
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และบุคคลากรในการบริหารจัดการก่อสร้าง
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้างใหม่ พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการต่อไป แต่ไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด
ธ.ค./2565
0.000
0.000
15.091
100.000
-84.909
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และบุคคลากรในการบริหารจัดการก่อสร้าง
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้างใหม่ พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการต่อไป แต่ไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด
พ.ย./2565
0.000
0.000
15.091
100.000
-84.909
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และบุคคลากรในการบริหารจัดการก่อสร้าง
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้างใหม่ พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการต่อไป แต่ไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด
ต.ค./2565
0.000
0.000
15.091
100.000
-84.909
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และบุคคลากรในการบริหารจัดการก่อสร้าง
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้างใหม่ พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการต่อไป แต่ไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด
ก.ย./2565
0.060
0.000
15.091
100.000
-84.909
  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการ
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้างใหม่ พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการต่อไป
ส.ค./2565
0.200
0.000
15.031
100.000
-84.969
  1.ผลการดำเนินการ ปริมาณงานทำได้น้อยกว่าแผนงาน ค่างานไม่มากพอที่จะส่งงาน
2.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน
  ประชุมเร่มรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้าง พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการเพิ่มเติม
ก.ค./2565
0.418
0.000
14.831
100.000
-85.169
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้าง พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการเพิ่มเติม
มิ.ย./2565
0.213
0.000
14.413
100.000
-85.587
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้แผนงานล่าช้ากว่าที่กำหนด
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการเข้าดำเนินงาน ตามที่วางแผนไว้
พ.ค./2565
0.690
0.000
14.200
100.000
-85.800
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ทำให้แผนงานล่าช้ากว่าที่กำหนด
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ตามแผนงานที่วางไว้
เม.ย./2565
0.160
0.470
13.510
100.000
-86.490
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ล้าช้ากว่าแผนที่กำหนด
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ตามแผนงานที่วางไว้
มี.ค./2565
0.163
3.612
13.350
99.553
-86.203
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยด่วน
ก.พ./2565
0.045
7.500
13.187
95.941
-82.754
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยด่วน
ม.ค./2565
2.950
8.290
13.142
88.441
-75.299
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการเข้าดำเนินการและเข้าดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างเร่งด่วน
ธ.ค./2564
0.497
9.230
10.192
80.151
-69.959
  ได้รับผลกระทบจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการเข้าดำเนินการและเข้าดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเร่งด่วน
พ.ย./2564
0.458
9.450
9.695
70.921
-61.226
  ได้รับผลกระทบจากสการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการดำเนินงานและเข้าดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
ต.ค./2564
0.406
10.207
9.237
61.471
-52.234
  ได้รับผลกระทบจากสการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการเข้าดำเนินงานตามแผนที่วางไว้่
ก.ย./2564
1.378
10.228
8.831
51.264
-42.433
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากเชื้อไววัสโควิด 19
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนงานก่อสร้างใหม่ พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการต่อไป
ส.ค./2564
0.716
7.802
7.453
41.036
-33.583
  ได้รับผลกระทบจากสการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid - 19
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการเข้าดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
ก.ค./2564
1.005
4.879
6.737
33.234
-26.497
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามแผนที่วางไว้
มิ.ย./2564
1.281
5.244
5.732
28.355
-22.623
  ผู้รับจ้างรับมีเครื่องจักรและอุปกรณ์น้อยกว่าสัญญากำหนด
  ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานและนำอุปกรณ์เครื่องจักรเข้ามาดำเนินการ
พ.ค./2564
0.716
4.898
4.451
23.111
-18.660
  ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากระยะเริ่มต้นมีฝนตกชุกทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
  ประชุมเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาดำเนินการเพิ่ม
เม.ย./2564
0.620
3.351
3.735
3.351
-14.478
  ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากเริ่มต้นโครงการมรฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการเข้าดำเนินการ และนำเครื่องจักรอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการเพิ่ม
มี.ค./2564
0.227
3.248
3.115
14.362
-11.247
  ผู้รับจ้างเข้าดำเนินช้ากว่าแผน
  ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนและให้นำอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาดำเนินการเพิ่มขึ้นจากที่ทำการในณะนี้
ก.พ./2564
0.177
4.021
2.888
11.114
-8.226
  ผู้รับจ้างเ้าดำเนินการช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากระยะเวลาเริ่มต้นโครงการฯ มีฝนตกชุกทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด
  
ม.ค./2564
1.525
7.093
2.711
7.093
-4.382
  
  
ธ.ค./2563
1.180
2.369
1.186
4.432
-3.246
  
  
พ.ย./2563
0.001
1.296
0.006
2.063
-2.057
  
  
ต.ค./2563
0.000
0.710
0.005
0.767
-0.762
  ฝนตก เนื่องจากพายุมรสุม ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความลำบาก
  
ก.ย./2563
0.005
0.057
0.005
0.057
-0.052
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400