รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ-พัทลุง (เป็นตอน)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
0.228
1.205
79.495
94.632
-15.147
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
ก.พ./2566
0.158
1.349
79.267
93.437
-14.170
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ม.ค./2566
0.173
1.342
75.560
92.088
-16.528
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส-โควิด19
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ธ.ค./2565
5.682
3.940
76.796
90.746
-13.950
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
พ.ย./2565
4.307
3.949
71.946
84.806
-14.860
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
ต.ค./2565
4.543
3.810
68.178
82.857
-14.679
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
ก.ย./2565
0.765
4.403
64.404
79.047
-14.643
  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน