รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
2.092
3.925
92.121
97.215
-5.094
  
  
เม.ย./2566
1.773
3.525
90.029
93.290
-3.261
  -
  
มี.ค./2566
1.516
3.025
88.256
89.765
-1.509
  -
  -
ก.พ./2566
3.222
5.781
86.740
95.972
-9.232
  
  
ม.ค./2566
4.414
5.956
83.518
90.191
-6.673
  
  
ธ.ค./2565
3.342
6.239
79.104
84.235
-5.131
  -
  -
พ.ย./2565
2.557
4.897
75.762
77.996
-2.234
  -
  -
ต.ค./2565
3.955
4.854
73.205
73.099
0.106
  
  
ก.ย./2565
4.724
4.919
69.250
68.245
1.005
  -
  -
ส.ค./2565
3.594
5.173
64.526
63.326
1.200
  -
  -
ก.ค./2565
7.150
4.989
60.932
58.153
2.779
  -
  -
มิ.ย./2565
5.453
5.102
53.782
53.164
0.618
  -
  
พ.ค./2565
1.316
5.535
48.329
48.062
0.267
  -
  -
เม.ย./2565
0.350
5.002
47.013
42.527
4.486
  -
  -
มี.ค./2565
3.113
5.002
46.663
37.525
9.138
  -
  
ก.พ./2565
3.521
5.002
43.550
32.523
11.027
  -
  
ม.ค./2565
0.134
2.756
40.029
27.521
12.508
  -
  
ธ.ค./2564
4.840
1.783
39.895
24.765
15.130
  -
  
พ.ย./2564
2.265
1.795
35.055
22.982
12.073
  -
  
ต.ค./2564
4.532
1.784
32.790
21.187
11.603
  
  
ก.ย./2564
4.094
1.778
28.258
19.403
8.855
  -
  
ส.ค./2564
4.642
1.775
24.164
17.625
6.539
  -
  
ก.ค./2564
4.821
1.762
19.522
15.850
3.672
  -
  
มิ.ย./2564
4.557
1.978
14.701
14.088
0.613
  -
  
พ.ค./2564
2.814
2.785
10.144
12.110
-1.966
  -
  
เม.ย./2564
2.933
3.424
7.330
9.325
-1.995
  -
  
มี.ค./2564
3.228
3.424
4.397
5.901
-1.504
  -
  
ก.พ./2564
0.346
1.569
1.169
2.477
-1.308
  -
  
ม.ค./2564
0.739
0.417
0.823
0.908
-0.085
  
  
ธ.ค./2563
0.024
0.286
0.084
0.491
-0.407
  
  
พ.ย./2563
0.025
0.069
0.060
0.205
-0.145
  -
  
ต.ค./2563
0.024
0.068
0.035
0.136
-0.101
  -
  
ก.ย./2563
0.011
0.068
0.011
0.068
-0.057
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400