รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
0.294
0.000
98.237
100.000
-1.763
  งานแล้วเสร็จ มี.ค.66
  
ก.พ./2566
0.804
0.000
97.943
100.000
-2.057
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.65 - 21 มี.ค.67
  
ม.ค./2566
1.821
0.000
97.139
100.000
-2.861
  
  
ธ.ค./2565
4.012
0.000
95.318
100.000
-4.682
  
  
พ.ย./2565
1.730
0.000
91.306
100.000
-8.694
  
  
ต.ค./2565
2.754
0.000
89.576
100.000
-10.424
  งานก่อสร้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19
  
ก.ย./2565
1.863
0.000
86.822
100.000
-13.178
   งานก่อสร้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19
  
ส.ค./2565
1.971
0.000
84.959
100.000
0.000
  งานก่อสร้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19
  
ก.ค./2565
4.979
1.968
82.988
100.000
-17.012
  งานก่อสร้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19
  
มิ.ย./2565
3.986
1.968
78.009
100.000
-21.991
  งานก่อสร้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19
  
พ.ค./2565
5.716
7.899
74.023
98.031
-24.008
  งานก่อสร้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากากรเเพร่ระบาดของเชื้อ Covid - 19
  
เม.ย./2565
2.283
8.997
68.307
90.132
-21.285
  งานก่อสร้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19
  
เม.ย./2564
0.615
2.870
5.406
15.830
-10.424
  
  
มี.ค./2564
1.833
2.920
4.791
12.960
-8.169
  
  
ก.พ./2564
0.935
3.700
2.958
10.040
-7.082
  
  
ม.ค./2564
1.301
3.379
2.023
6.340
-4.317
  
  
ธ.ค./2563
0.637
2.177
0.722
2.961
-2.239
  
  
พ.ย./2563
0.052
0.585
0.085
0.784
-0.699
  
  
ต.ค./2563
0.033
0.033
0.199
0.199
-0.166
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400