รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
0.045
0.000
99.966
100.000
-0.034
  งานแล้วเสร็จ มี.ค.66
ปรับร้อยละ 0 9 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67
  
ก.พ./2566
0.052
0.000
99.921
100.000
-0.079
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
ปรับร้อยละ 0 9 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67
  
ม.ค./2566
0.339
0.000
99.869
100.000
-0.131
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
  
ธ.ค./2565
0.189
0.000
99.530
100.000
-0.470
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
  
พ.ย./2565
0.542
0.000
99.341
100.000
-0.659
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
  
ต.ค./2565
3.605
0.000
98.799
100.000
-1.201
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
  
ก.ย./2565
0.729
0.000
95.194
100.000
-4.806
  
  
ส.ค./2565
3.995
0.411
94.465
100.000
-5.535
  
  
ก.ค./2565
3.847
4.295
90.470
99.589
-9.119
  
  
มิ.ย./2565
2.727
5.602
86.623
95.294
-8.671
  
  
พ.ค./2565
5.721
9.662
83.896
89.692
-5.796
  
  
เม.ย./2565
1.686
12.045
78.175
80.025
-1.850
  
  
มี.ค./2565
3.704
11.073
76.489
67.980
8.509
  
  
ก.พ./2565
5.537
9.475
72.785
56.907
15.878
  
  
ม.ค./2565
8.534
9.127
67.248
47.432
19.816
  
  
ธ.ค./2564
12.086
3.498
58.714
38.305
20.409
  
  
พ.ย./2564
7.559
3.395
46.628
34.807
11.821
  
  
ต.ค./2564
8.315
2.955
39.059
31.412
7.657
  
  
ก.ย./2564
8.195
2.128
30.754
28.457
2.297
  
  
ส.ค./2564
4.234
2.199
22.559
26.329
-3.770
  
  
ก.ค./2564
2.877
2.401
18.325
24.130
-5.805
  
  
มิ.ย./2564
0.492
3.296
15.884
21.729
-6.281
  
  
พ.ค./2564
1.620
2.595
14.956
18.433
-3.477
  
  
เม.ย./2564
3.278
3.200
13.336
15.838
-2.502
  
  
มี.ค./2564
3.460
3.505
10.058
12.636
-2.578
  
  
ก.พ./2563
1.020
4.334
6.598
9.131
-2.533
  
  
ม.ค./2564
2.851
3.734
5.578
4.797
0.781
  
  
ธ.ค./2563
2.327
0.440
2.727
1.063
1.644
  
  
พ.ย./2563
0.320
0.350
0.400
0.623
-0.223
  
  
ต.ค./2563
0.064
0.172
0.080
0.273
-0.193
   -
  
ก.ย./2563
0.016
0.101
0.016
0.101
-0.085
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400