รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2566
0.276
3.978
98.985
86.969
12.016
  
  
มี.ค./2566
1.005
3.977
98.709
82.991
15.718
  
  
ก.พ./2566
4.728
4.088
97.704
79.014
18.690
  
  
ม.ค./2566
3.683
4.625
92.976
74.926
18.050
  
  
ธ.ค./2565
5.705
5.011
89.293
70.301
18.992
  
  
พ.ย./2565
4.292
5.011
83.588
65.290
18.298
  
  
ต.ค./2565
6.770
4.354
79.296
60.279
19.017
  
  
ก.ย./2565
3.644
4.354
72.256
55.925
16.601
  
  
ส.ค./2565
3.786
4.717
68.882
51.570
17.312
  
  
ก.ค./2565
3.485
5.276
65.096
46.853
18.243
  
  
มิ.ย./2565
3.910
5.308
61.611
41.577
20.034
  
  
พ.ค./2565
3.665
4.320
57.701
36.269
21.432
  
  
เม.ย./2565
1.944
3.331
54.036
31.949
22.087
  
  
มี.ค./2565
6.270
2.342
52.092
28.619
23.473
  
  
ก.พ./2565
7.215
2.342
45.822
26.277
19.545
  
  
ม.ค./2565
0.918
2.121
38.607
23.935
14.672
  
  
ธ.ค./2564
1.042
1.654
37.689
21.814
15.875
  
  
พ.ย./2564
1.734
1.654
36.647
20.159
16.488
  
  
ต.ค./2564
0.723
1.654
34.913
18.505
16.408
  
  
ก.ย./2564
2.940
1.654
34.190
16.851
17.339
  
  
ส.ค./2564
2.565
1.654
31.250
15.197
16.053
  
  
ก.ค./2564
3.653
1.665
28.685
13.543
15.142
  
  
มิ.ย./2564
6.856
1.665
25.032
11.878
13.154
  
  
พ.ค./2564
1.437
1.665
18.176
10.213
7.963
  
  
เม.ย./2564
4.550
1.665
16.739
8.548
8.191
  
  
มี.ค./2564
10.122
1.665
12.189
6.883
5.306
  
  
ก.พ./2564
1.195
1.665
2.067
5.217
-3.150
  
  
ม.ค./2564
0.042
1.665
0.872
3.552
-2.680
  
  
ธ.ค./2563
0.043
0.972
0.830
1.888
-1.058
  
  
พ.ย./2563
0.150
0.230
0.787
0.916
-1.290
  
  
ต.ค./2563
0.502
0.452
0.637
0.685
-0.048
  
  
ก.ย./2563
0.135
0.233
0.135
0.233
-0.098
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400