รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
0.141
2.446
99.816
99.305
0.511
  
  
ก.พ./2566
0.676
2.668
99.674
96.859
2.815
  
  
ม.ค./2566
1.249
3.359
99.198
94.190
5.008
  
  
ธ.ค./2565
2.348
3.889
97.949
90.831
7.118
  
  
พ.ย./2565
1.498
3.371
95.601
86.942
8.659
  
  
ต.ค./2565
3.140
3.031
94.103
83.570
10.533
  
  
ก.ย./2565
1.176
3.036
90.963
80.538
10.425
  
  
ส.ค./2565
1.703
3.690
89.787
77.502
12.285
  
  
มิ.ย./2565
4.085
4.260
86.353
70.021
16.332
  บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง) - ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ติดขัดงานก่อสร้าง) - บ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดขัดงานก่อสร้าง) - บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง การจัดหาแรงงาน
  -แจ้งให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) ปรับระดับบ่อพักที่ติดขัดงานก่อสร้าง
-แจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาครื้อย้ายยท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้าง
-แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับระดับบ่อบำบัดน้ำเสียที่ติดขัดงานก่อสร้าง
-โครงการฯได้ประชุมร่วมกับบริษัทฯ โดยเพิ่มเวลาชั่วโมงการทำงานของบริษัท
พ.ค./2565
3.765
4.292
82.268
65.761
16.507
  บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง) - ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ติดขัดงานก่อสร้าง) - บ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดขัดงานก่อสร้าง) - บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง การจัดหาแรงงาน
  
เม.ย./2565
3.917
4.292
78.503
61.469
17.034
  บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- บ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง การจัดหาแรงงาน
  
มี.ค./2565
4.105
4.322
74.586
57.177
17.409
   บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- บ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง การจัดหาแรงงาน
  
ก.พ./2565
4.777
4.315
70.481
52.855
17.626
  -บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- บ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง การจัดหาแรงงาน
  
ม.ค./2565
1.223
3.378
65.704
48.540
17.164
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง) - ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ติดขัดงานก่อสร้าง) - บ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดขัดงานก่อสร้าง) - บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง การจัดหาแรงงาน
  
ธ.ค./2564
4.946
3.383
64.481
45.162
19.319
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง) - ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ติดขัดงานก่อสร้าง) - บ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดขัดงานก่อสร้าง)
  
พ.ย./2564
6.725
3.426
59.535
41.779
17.756
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ติดขัดงานก่อสร้าง)
- บ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดขัดงานก่อสร้าง)
  
ต.ค./2564
4.037
4.082
52.810
38.353
14.457
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
  
ก.ย./2564
2.781
4.048
48.773
34.271
14.502
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
  
ส.ค./2564
0.892
3.932
45.992
30.223
15.769
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
  
ก.ค./2564
5.000
3.432
45.100
26.291
18.809
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
  
มิ.ย./2564
1.360
3.361
40.100
22.859
17.241
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
  
พ.ค./2564
5.278
3.362
38.740
19.498
19.242
  - บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ติดขัดงานก่อสร้าง)
  
เม.ย./2564
5.699
3.361
33.462
16.137
17.325
  
  
มี.ค./2564
5.682
3.392
27.763
12.776
14.987
  
  
ก.พ./2564
7.601
3.385
22.081
9.384
12.697
  
  
ม.ค./2564
5.759
2.184
14.480
5.999
8.481
  
  
ธ.ค./2563
6.019
1.666
8.721
3.816
4.905
  
  
พ.ย./2563
2.619
1.728
2.702
2.150
0.552
  
  
ต.ค./2563
0.055
0.301
0.083
0.422
-0.339
  
  
ก.ย./2563
0.028
0.120
0.028
0.122
-0.094
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400