รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ธ.ค./2565
0.238
0.000
99.990
100.000
0.000
  (งานแล้วเสร็จ ธ.ค.65)
  -
พ.ย./2565
0.223
0.000
99.752
100.000
-0.248
  -
  -
ต.ค./2565
2.042
0.016
99.529
100.000
-0.471
  -
  -
ก.ย./2565
0.518
0.312
97.487
99.984
-2.497
  -
  -
ส.ค./2565
1.177
3.610
96.969
99.672
-2.703
  มีฝนตก เนื่องจาก เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
  -
ก.ค./2565
3.915
4.758
95.792
96.062
-0.270
  มีฝนตก เนื่องจาก เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
  -
มิ.ย./2565
0.903
5.358
91.877
91.304
0.573
  -
  -
พ.ค./2565
1.053
5.822
90.974
85.946
5.028
  -
  -
เม.ย./2565
4.089
6.617
89.921
80.124
9.797
  -
  
มี.ค./2565
1.511
7.718
85.832
73.507
12.325
  -
  
ก.พ./2565
2.003
7.422
84.321
65.789
18.532
  -
  
ม.ค./2565
6.672
8.126
82.318
58.367
23.951
  -
  
ธ.ค./2564
2.851
7.927
75.646
50.241
25.405
  -
  
พ.ย./2564
12.755
7.064
72.795
42.314
30.481
  -
  
ต.ค./2564
0.984
5.391
60.040
35.250
24.790
  -
  
ก.ย./2564
16.085
4.257
59.056
29.859
29.197
  -
  
ส.ค./2564
3.896
2.901
42.971
25.602
17.369
  -
  
ก.ค./2564
15.088
2.821
39.075
22.701
16.374
  -
  
มิ.ย./2564
3.888
2.964
23.987
19.880
4.107
  -
  
พ.ค./2564
5.424
3.035
20.099
16.916
3.183
  -
  
เม.ย./2564
3.148
2.950
14.675
13.881
0.794
  ปัญหาและอุปสรรค :
1. หยุดดำเนินการก่อสร้างเพื่อคืนผิวจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 - 16 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 8 วัน
2. มีฝนตกนอกฤดูกาลติดต่อกันหลายวัน ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
3. ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19
การแก้ไขปัญหา :
- ดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อแผนงานการก่อสร้าง
  
มี.ค./2564
3.056
2.837
11.527
10.931
0.596
  -
  
ก.พ./2564
3.227
2.881
8.471
8.094
0.377
  -
  
ม.ค./2564
1.021
1.751
5.244
5.213
0.031
  -
  
ธ.ค./2563
3.726
1.273
4.223
3.462
0.761
  -
  
พ.ย./2563
0.416
0.970
0.497
2.189
-1.692
  -
  
ต.ค./2563
0.081
0.994
0.081
1.219
-1.138
  -
  
ก.ย./2563
0.000
0.225
0.000
0.225
-0.225
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400