รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2565
2.760
5.950
53.373
56.524
-3.151
  พบบ้านพักอาศัยติดขัดการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ที่ กม.2+737.067 ด้านซ้ายปลายทาง)และพบสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้างเป็นบางส่วน และโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้โครงการฯ ได้รับผลกระทบด้านแรงงาน
  โครงการฯ เข้าตรวจสอบแล้วพบว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน และขณะนี้หน่วยกรรมสิทธิ์ที่ดิน แขวงทางหลวงอยุธยาได้เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ติดกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแล้ว และปัจจุบันกรมทางหลวงได้จ่ายเงินทดแทนค่าสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อย ยังคงเหลือเงินทดแทนค่าที่ดิน ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ ระหว่างดำเนินการส่วนสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการรื้อย้ายเกือบทั้งหมดแล้ว คงเหลืองานวางท่อประปา และเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างเป็นบางส่วน คาดว่ารื้อย้ายได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400