รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน3
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
มี.ค./2563
2.884
2.257
9.887
16.902
-7.015
  ปัญหาและอุปสรรค - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า , ท่อประปา , ท่อร้อยสายโทรศัพท์ - แนวก่อสร้างสถานีสูปน้ำ ทับซ้อนกับที่ดินเอกชน - ติดขัด Riser ใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต แนวทางการแก้ - หน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติดขัดในงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายออก - เตรียมปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติด
ก.พ./2563
1.005
2.263
7.003
14.645
-7.642
  ปัญหาและอุปสรรค - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ - แนวก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ทับซ้อนกับที่ดินเอกชน - ติดขัดแนว Riser ใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต แนวทางการแก้ไข - หน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติดขัดในงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายออก - เตรียมปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม
ม.ค./2563
0.594
2.077
5.998
12.383
-6.380
  ปัญหาและอุปสรรค - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า , ท่อประปา , ท่อร้อยสายโทรศัพท์ - แนวก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ทับซ้อนกับที่ดินเอกชน แนวทางการแก้ไข - หน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติดขัดในงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายออก - สำนักงานที่ดินฯ นัดรังวัดที่ดิน วันที่ 3 ก.พ.2563
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400