รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.ย./2563
1.434
3.230
17.532
18.730
-1.198
  -
  
ส.ค./2563
0.814
3.080
16.098
15.500
0.598
  
  
ก.ค./2563
1.503
2.920
15.284
12.420
2.864
  -
  
มิ.ย./2563
2.918
2.320
13.781
9.500
4.281
  -
  
พ.ค./2563
1.987
2.250
10.863
7.180
3.683
  -
  
เม.ย./2563
1.058
1.740
8.876
4.930
3.946
  -
  
มี.ค./2563
0.850
1.090
7.818
3.200
4.618
  
  
ก.พ./2563
2.338
0.410
6.968
2.110
4.858
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400