รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา
พ.ย./2562
2.663
1.426
13.245
4.302
8.943
  1.ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ 2.ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ 3.เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดงานก่อสร้าง
ต.ค./2562
1.327
1.339
10.582
2.876
7.706
   - ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ - ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ - เสาไฟแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง
ก.ย./2562
5.686
0.910
9.255
1.537
7.718
  1.ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสรา้งในพืนที่ของกรมชลประทานได้ 2.ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของการรถไฟได้ 3.เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดงานก่อสร้าง
ส.ค./2562
0.414
0.547
3.569
0.627
2.942
  -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสรา้งในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ -เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง
ก.ค./2562
3.155
0.063
3.155
0.080
3.075
  -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ -ติดขัดเสาไฟแรงสูงในเขตก่อสร้าง
มิ.ย./2562
0.000
0.017
0.000
0.017
-0.017
  -ติดปัญหาป่าไม้ในเขตทางหลวง -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400