รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ธ.ค./2565
0.000
0.000
99.630
100.000
-0.370
  งานแล้วเสร็จ ธ.ค.65
  
พ.ย./2565
0.000
0.000
99.630
100.000
-0.370
  
  
ต.ค./2565
0.061
0.000
99.630
100.000
-0.370
  
  
ก.ย./2565
0.337
0.000
99.569
100.000
-0.431
  
  
ส.ค./2565
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
ก.ค./2565
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
มิ.ย./2565
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
พ.ค./2565
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
เม.ย./2565
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
มี.ค./2565
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
ก.พ./2565
0.000
0.000
99.232
10.000
-0.768
  
  
ม.ค./2565
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
ธ.ค./2564
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
พ.ย./2564
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
ต.ค./2564
0.000
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
ก.ย./2564
0.030
0.000
99.232
100.000
-0.768
  
  
ส.ค./2564
0.316
0.000
99.202
100.000
-0.798
  
  
ก.ค./2564
1.038
0.000
98.886
100.000
-1.114
  
  
มิ.ย./2564
1.032
0.000
97.848
100.000
-2.152
  
  
พ.ค./2564
0.815
0.000
96.816
100.000
-3.184
  
  
เม.ย./2564
1.235
0.000
96.001
100.000
-3.999
  
  
มี.ค./2564
4.047
0.000
94.766
100.000
-5.234
  
  
ก.พ./2564
3.279
2.834
90.719
100.000
-9.281
  
  
ม.ค./2564
5.975
15.980
87.440
97.166
-9.726
  
  
ธ.ค./2563
3.115
2.932
81.465
81.186
0.279
  
  
พ.ย./2563
15.734
0.000
78.350
78.254
0.096
  
  
ต.ค./2563
3.074
3.041
74.247
74.158
0.089
  
  
ก.ย./2563
3.304
3.112
71.173
71.117
0.056
  
  
ส.ค./2563
4.724
4.735
67.949
68.055
-0.056
  
  
ก.ค./2563
6.197
6.266
63.225
63.270
-0.045
  
  
มิ.ย./2563
5.673
5.739
57.028
57.004
0.024
  
  
พ.ค./2563
5.869
5.950
51.355
51.265
0.090
  
  
เม.ย./2563
1.908
2.387
45.486
45.315
0.171
  
  
มี.ค./2563
9.940
11.887
43.578
42.928
0.650
  
  
ก.พ./2563
6.264
5.668
33.638
32.805
0.833
  
  
ม.ค./2563
6.059
6.134
27.374
27.137
0.237
  
  
ธ.ค./2562
6.281
6.152
21.315
21.003
0.312
  
  
พ.ย./2562
4.320
4.493
15.034
14.851
0.183
  
  
ต.ค./2562
2.630
2.591
10.714
10.358
0.356
  
  
ก.ย./2562
1.442
1.377
8.084
7.767
0.317
  
  
ส.ค./2562
2.433
2.241
6.642
6.390
0.252
  
  
ก.ค./2562
0.777
0.609
4.209
4.149
0.060
  
  
มิ.ย./2562
0.528
0.582
3.432
3.540
-0.108
  
  
พ.ค./2562
1.532
1.602
2.904
2.958
-0.054
  
  
เม.ย./2562
1.101
0.835
1.373
1.959
0.586
  1.เสาไฟฟ้าและท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
2.พื้นที่บางส่วนติดขัดการก่อสร้าง เนื่องจากยังไม่ได้จัดกรรมสิทธิ์
  
มี.ค./2562
0.272
1.123
0.272
1.123
-0.851
  -
  
ก.พ./2562
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400