รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ก.ย./2564
1.066
0.000
99.221
100.000
-0.779
  1.ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส.ค./2564
2.372
0.000
98.154
100.000
-1.846
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.ค./2564
1.144
0.000
95.782
100.000
-4.218
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มิ.ย./2564
3.840
0.000
94.639
100.000
-5.361
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ค./2564
1.760
0.000
90.799
100.000
-9.201
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เม.ย./2564
1.626
0.000
89.039
100.000
-10.961
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มี.ค./2564
1.847
0.000
87.413
100.000
-12.587
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.พ./2564
2.580
0.000
85.566
100.000
-14.434
  1.1 ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้
ม.ค./2564
1.711
0.000
82.986
100.000
-17.014
  1.ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.ช่วงเดือน มกราคม 2564 เกิดเหตุ อุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง เขตอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง
ธ.ค./2563
3.183
0.000
81.275
100.000
-18.725
  1.ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ย./2563
4.061
5.332
78.092
100.000
-21.908
  1.ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต.ค./2563
4.623
8.967
74.031
94.668
-20.637
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.ย./2563
9.250
8.665
69.408
85.701
-16.293
  1.สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส.ค./2563
3.605
8.538
60.158
77.036
-16.878
  1.1 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.ค./2563
6.405
8.196
56.553
68.497
-11.944
  1.สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มิ.ย./2563
5.051
7.956
50.148
60.301
-10.153
  1.เกิดโรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ขาดแรงงาน และบุคคลากร
พ.ค./2563
4.316
6.362
45.097
52.345
-7.248
  เกิดโรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ขาดแรงงาน และบุคคลากร
เม.ย./2563
0.308
5.511
40.781
45.984
-5.203
  เกิดโรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ผู้รับจ้างไม่สามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
มี.ค./2563
4.909
4.909
40.473
40.473
0.000
  1. ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 2. เกิดโรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา
ก.พ./2563
3.804
9.456
35.564
75.476
-39.910
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ธ.ค./2562
7.298
11.194
28.235
56.374
-28.139
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ม.ค./2563
3.525
9.646
31.760
66.020
-34.260
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
พ.ย./2562
4.524
9.396
20.937
45.180
-24.243
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ต.ค./2562
3.897
7.278
16.413
35.784
-19.371
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอย ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ก.ย./2562
4.964
5.540
12.516
28.507
-15.991
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ส.ค./2562
2.571
5.239
7.552
22.966
-15.414
  งานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ขยายความกว้างสะพาน 2 แห่ง กม. 61+888.096, กม. 66+314.690 และสะพานก่อสร้างใหม่ กม. 64+072.000 LT, กม. 64+072.000 RT, 67+813.000 LT, กม. 67+813.000 RT สาธารณูปโภค เสาและสายไฟฟ้า, เสาและสายเคเบิลสือสารหลายหน่วยงาน ติดขัดการก่อสร้าง
ก.ค./2562
3.005
4.076
4.891
17.727
-12.746
  งานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ขยายความกว้างสะพาน 2 แห่ง กม. 61+888.096, กม. 66+314.690 และสะพานก่อสร้างใหม่ กม. 64+072.000 LT, กม. 64+072.000 RT, 67+813.000 LT, กม. 67+813.000 RT สาธารณูปโภค เสาและสายไฟฟ้า, เสาและสายเคเบิลสือสารหลายหน่วยงาน ติดขัดการก่อสร้าง
มิ.ย./2562
0.938
1.976
3.474
13.651
-11.675
  งานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ขยายความกว้างสะพาน 2 แห่ง กม. 61+888.096, กม. 66+314.690 และสะพานก่อสร้างใหม่ กม. 64+072.000 LT, กม. 64+072.000 RT, 67+813.000 LT, กม. 67+813.000 RT สาธารณูปโภค เสาและสายไฟฟ้า, เสาและสายเคเบิลสือสารหลายหน่วยงาน ติดขัดการก่อสร้าง
พ.ค./2562
0.581
5.832
1.038
10.177
-9.139
  เสาไฟฟ้าอยู่ในเขตการก่อสร้าง ติดขัดการก่อสร้างคันทาง และก่อสร้างสะพาน ตลอดสายทาง ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง
เม.ย./2562
0.457
3.059
0.457
5.345
-4.888
  ๑. ปัญหาและอุปสรรค เสาไฟฟ้าอยู่ในเขตการก่อสร้าง ติดขัดการก่อสร้างคันทาง และก่อสร้างสะพาน ตลอดสายทาง ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง ๒. แนวทางแก้ไข โครงการฯ ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวง เพื่อแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการรื้อย้ายให้กับโครงการฯ
มี.ค./2562
0.000
2.165
0.000
2.286
-2.286
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400