รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการ ฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว)-อ.ยะหริ่ง ตอน 4
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ต.ค./2565
0.645
0.000
91.439
100.000
0.000
  - ความไม่สงบในพื้นที่
- การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ย./2565
0.836
90.794
0.000
100.000
-9.206
  - ความไม่สงบในพื้นที่
- การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ส.ค./2565
0.544
89.958
0.000
100.000
-10.042
  - ความไม่สงบในพื้นที่ - การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ค./2565
0.169
89.414
0.000
100.000
-10.586
  - ความไม่สงบในพื้นที่ - การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
มิ.ย./2565
0.208
89.245
0.000
100.000
-10.755
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน คงเหลือเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 1 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ค./2565
0.330
89.037
0.000
100.000
-10.963
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน คงเหลือเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 1 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
เม.ย./2565
0.412
88.707
0.000
100.000
-11.293
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน คงเหลือเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 1 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
มี.ค./2565
0.000
88.295
0.000
100.000
-11.705
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน คงเหลือเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 1 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.พ./2565
0.000
88.295
0.000
100.000
-11.705
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 6 ราย เจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 3 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ม.ค./2565
0.000
88.295
0.000
100.000
-11.705
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 6 ราย เจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 3 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ธ.ค./2564
0.000
88.295
0.000
100.000
-11.705
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 6 ราย เจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 3 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ย./2564
0.514
88.295
0.000
100.000
-11.705
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 6 ราย เจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 3 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ต.ค./2564
0.671
0.000
87.781
100.000
-12.219
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
ก.ย./2564
0.630
0.000
87.110
100.000
-12.890
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
ส.ค./2564
4.074
0.000
86.480
100.000
-13.520
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพิ้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
ก.ค./2564
4.209
0.000
82.406
100.000
-17.594
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
มิ.ย./2564
2.896
0.000
78.197
100.000
-21.803
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
พ.ค./2564
4.662
0.000
75.301
100.000
-24.699
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการคืนเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโควิด 19
  
เม.ย./2564
4.428
0.000
70.639
100.000
-29.361
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
- ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
มี.ค./2564
3.332
0.000
66.211
100.000
-33.789
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย)
- ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.พ./2564
3.048
0.000
62.879
100.000
-37.121
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
- ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโควิด 19
  
ม.ค./2564
3.356
0.000
59.831
100.000
-40.169
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ธ.ค./2563
0.252
0.000
56.475
100.000
-43.525
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
พ.ย./2563
0.333
0.000
56.223
100.000
-43.777
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ต.ค./2563
1.655
1.026
55.890
100.000
-44.110
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ก.ย./2563
4.144
1.608
54.235
98.974
-44.739
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ส.ค./2563
2.016
3.517
50.091
97.366
-47.275
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ก.ค./2563
1.477
5.290
48.075
93.849
-45.774
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
มิ.ย./2563
2.780
6.853
46.598
88.559
-41.961
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย
- ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรคโควิท 19
  
พ.ค./2563
2.099
43.818
10.142
81.706
-37.888
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
เม.ย./2563
4.828
9.597
41.719
71.564
-29.845
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
มี.ค./2563
5.927
9.684
36.891
61.967
-25.076
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ก.พ./2563
1.473
9.019
30.964
52.283
-21.319
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ม.ค./2563
4.040
7.967
29.491
43.264
-13.773
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ธ.ค./2562
7.536
6.868
25.451
35.297
-9.846
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
พ.ย./2562
4.112
3.868
17.915
28.429
-10.514
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ต.ค./2562
1.908
3.813
13.803
24.561
-10.758
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ก.ย./2562
2.745
3.785
11.895
20.748
-8.853
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ส.ค./2562
6.658
3.474
9.150
16.963
-7.813
  การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ก.ค./2562
0.918
3.203
2.492
13.489
-10.997
  การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
มิ.ย./2562
0.843
3.975
1.574
10.286
-8.712
  
  
พ.ค./2562
0.295
3.116
0.731
6.311
-5.580
  
  
เม.ย./2562
0.283
1.834
0.436
3.195
-2.759
  
  
มี.ค./2562
0.079
1.268
0.153
1.361
-1.208
  
  
ก.พ./2562
0.074
0.093
0.074
0.093
-0.019
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400