รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา
ก.ค./2562
1.284
7.725
29.622
56.765
-27.143
  ไม่มี
มิ.ย./2562
1.654
4.185
28.338
49.040
-20.702
  ไม่มี
พ.ค./2562
2.064
3.675
26.684
44.855
-18.171
  
เม.ย./2562
1.022
3.505
24.620
41.180
-16.560
  
มี.ค./2562
0.915
3.625
23.598
37.675
-14.077
  
ก.พ./2562
8.861
3.615
22.683
34.050
-11.367
  ไม่มี
ม.ค./2562
7.423
3.485
13.822
30.435
-16.613
  ไม่มี
ธ.ค./2561
0.806
3.525
6.399
26.950
0.000
  1. ปัญหาเรื่องต้นไม้ติดขัดการก่อสร้างตลอดสายทาง 2. ประสบปัญหาพื้นที่อุทกภัยปี 2561
พ.ย./2561
1.440
3.625
5.593
23.425
-17.832
  1.1 ปัญหาเรื่องต้นไม้ติดขัดการก่อสร้างตลอดสายทาง 1.2 ประสบปัญหาพื้นที่อุทกภัยปี 2561
ต.ค./2561
0.912
3.545
4.153
19.800
-15.647
  1. ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้างตลอดสายทาง 2. ประสบปัญหาพื้นที่อุทกภัยปี 2561
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400