รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯ สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT.,RT. เป็นตอน ๆ)
สัญญาที่: สท.1/11/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ที่ตั้งโครงการ: โครงการฯ สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT.,RT. เป็นตอน ๆ) (หมวดทางหลวงปราณบุรี) ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
ระหว่าง กม. - กม. : 249+000.000 - 381+113.000
ระยะทางยาวประมาณ: 32.979    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 20/ พ.ค./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ ม.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 960    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 949,584,533.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,373,962.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกฤษดา ศรีดามา
นายช่างโครงการ: นายประพจน์ สมัครการไถ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผอ.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ นายบุญธรรม ไกรศรศรี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ นายธวัชชัย แสงรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ นายประพจน์ สมัครการไถ นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400