รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4
สัญญาที่: สท.1/34/2564
ที่ตั้งโครงการ: 19/3 หมู่ 5 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
ระหว่าง กม. - กม. : 11+200.000 - 15+267.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.067    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 2 (2 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 28/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 11/ ก.ย./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 968,233,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 968,233,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,420,583.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง ประธานคณะกรรมการฯ
2.นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) คณะกรรมการฯ
3.นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 คณะกรรมการฯ
4.นายวิโรจน์ คงแก้ว วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ คณะกรรมการฯ
5.นายศรัณ จันทร์ประเสริฐ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักมาตราฐานและประเมินผล คณะกรรมการฯ
6.นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 คณะกรรมการฯ
7.นายนที พึ่งวรอาสน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 คณะกรรมการฯ
8.นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์ นายช่างโครงการฯ ( ผู้ควบคุมงาน ) คณะกรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400