รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
สัญญาที่: สท.1/5/2564
ที่ตั้งโครงการ: 105/11 หมู่ 14 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
ระหว่าง กม. - กม. : 7+800.000 - กม.54+700.000
ระยะทางยาวประมาณ: 42.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 19/ ส.ค./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 08/ ส.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 720    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 700,832,945.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,752,083.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายฉลองชัย จุรุพันธุ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ (ประธานกรรมการ)
2.ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (กรรมการ)
3.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร (กรรมการ)
4.นายบุญธรรม ไกรศรศรี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ (กรรมการ)
5.นายปรนิก จิตต์อารีกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ (กรรมการ)
6.นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (กรรมการ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400