รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/19/2563
ที่ตั้งโครงการ: 29/6 หมู่ 6 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
ระหว่าง กม. - กม. : 33+000.000 - 45+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 12.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ส.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 14/ มิ.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,020    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 872,819,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,182,048.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายพีระ ทับทิมแดง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: ประธานกรรมการฯ
รก.วญส.
กรรมการฯ
นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผสทล.11
นายสกล กาญจนากร ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผสว.
นายศิรวัชร์ เอมโอช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สบ.)
นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สท.1)
นายพีระ ทับทิมแดง นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400