รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 สาย อ.สามโคก - อ.เสนา
สัญญาที่: สท.1/6/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ที่ตั้งโครงการ: ม.8 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190
ระหว่าง กม. - กม. : 16+406.000 - กม.25+706.000
ระยะทางยาวประมาณ: 9.300    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 23/ ก.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 09/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 840    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 28/ ธ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 889   วัน
การต่ออายุสัญญา: 49    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ปรับร้อยละ 0 29 ธ.ค.65 - 17 ต.ค.67
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 582,762,400.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,456,906.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายชัชวาล รุ่งเรือง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รทด.ประธานคณะกรรมการ
2.นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13
3.นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา
4.นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สบ.
5.นายอาทิตย์ สืบศิริวิริยะกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สผ.
6.นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สท.1
7.นายชัชวาล รุ่งเรือง นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400