รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน3
สัญญาที่: สท1/36/2562 ลว. 9 กรกฏาคม 2562
ที่ตั้งโครงการ: 733/31-32 ม.8 ซ.พหลโยธิน 80 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ระหว่าง กม. - กม. : กม.28+030.00 (ทางหลวงหมายเลข31) - กม.30+300.000 (ทางหลวงหมายเลข1)
ระยะทางยาวประมาณ: 2.243    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ ( 4 - 6 ช่องจราจร )
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 10/ ก.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 28/ มิ.ย./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 720    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 314,246,700.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 785,617.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหการวิศกร จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
นายช่างโครงการ: นายภัทรพล ตางจงราช นายช่างโยธาอาวุโส
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย ประธานกรรมการ นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 13 นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ กรรมการ นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี กรรมการ นายวิโรจน์ คงแก้ว วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สบ. กรรมการ นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ สท.1 กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400