รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/37/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 161/410-411 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-086-0185, 097-061-0185
ระหว่าง กม. - กม. : 10+700.000 - 28+030.000 (ทางหลวงหมายเลข 31)
ระยะทางยาวประมาณ: 17.330    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 10/ ก.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 25/ ธ.ค./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 597,679,863.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,494,200.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: นายเศรษฐา รังษีสุริยะชัย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ นายมนตรี เดชาสกุลสม ผอ.สำนักทางหลวงที่ 13 นายมงคล ทวีชัยทศพล ผอ.ขท.กรุงเทพ นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ (สบ.) นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สท.1)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400