รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/33/2562
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานทางหลวง หมู่ 1 (ข้างปั๊มปตท.) ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ระหว่าง กม. - กม. : 73+800.000 - 86+559.873 (RT.)
ระยะทางยาวประมาณ: 12.759    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (3 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 27/ มิ.ย./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 10/ มิ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,090,220,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,725,550.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
นายช่างโครงการ: นายเอกดนัย สุวรรณะ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ประธานกรรมการฯ
นายพรพรต สุริยนต์ กรรมการฯ
นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ กรรมการฯ
นายสุนทร แก้วศรีใส กรรมการฯ
นายวิโรจน์ คงแก้ว กรรมการฯ
นายโอภาส อินทสาขา กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400