รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการ ฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว)-อ.ยะหริ่ง ตอน 4
สัญญาที่: สท.1/7/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562
ที่ตั้งโครงการ: ในท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ระหว่าง กม. - กม. : 15+000.000 - 18+500.000
ระยะทางยาวประมาณ: 3.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร )
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 31/ ม.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 21/ ต.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 630    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 338,736,109.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 846,841.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายธนา สันติศักดิ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. รส.ทล.18.1 ประธานกรรมการ
2. ผอ.ขท.ปัตตานี กรรมการ
3.นายทินกร เเพทย์รักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจเเละออกเเบบ กรรมการ
4.นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400