โครงการก่อสร้าง

»โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4055 สาย บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ
       โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 สาย บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อยย
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - บ.สันต้นแหน
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
       ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1370 สาย อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
       โครงการก่อสร้าง สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 สาย บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4034 สาย ปากน้ำกระบี่ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 สายแพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น
       โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข117-บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3
       โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4
       สาย ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
       จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035 สาย บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย บ.บางปูใหม่- บ.บางปู
       สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4019 สาย อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
       โครงการฯ ทล. หมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สายเเยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400