ภาพกิจกรรม

ลงวันที่ 13/09/2566
ลงวันที่ 07/09/2566
ลงวันที่ 05/09/2566
ลงวันที่ 17/08/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

 

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400 - กม.4.100 (ตอน 2)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี (ตอน 3)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (ตอน4)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000-24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 7)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 24+875.000 - 29+000.000 (ตอน 8)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 9)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 (ตอน 12)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (ตอน 13)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 (ตอน 16)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ตอน 17)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (ตอน 18)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000 (ตอน 19)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) (ตอน 24)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000 - 9+000 ( SPUR LINE ) (ตอน 25)
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สาย เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2561
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
       โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562
โครงการ
ดูข้อมูล
       สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ้านมะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
       สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ้านมะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2
       โครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
       โครงการ ฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว)-อ.ยะหริ่ง ตอน 4
       โครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ้านมะพร้าวต้นเดียว) - อำเภอยะหริ่ง ตอน 5
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3233 สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอนที่ 2
       สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
       โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
       โครงการฯสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการเเจ้งวัฒนะ
       ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4051 สาย สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 สาย อ.สามโคก - อ.เสนา
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สายสุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายอ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ
       ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
       โครงการฯ สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
       โครงการจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
       โครงการจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2208 สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
       โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ-พัทลุง (เป็นตอน)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 425 สายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สาย พังงา-อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม-บ.ปากน้ำ ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สาย พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2
       โครงการฯทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
       โครงการฯ สาย ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน
       โครงการฯทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางแค
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง
       โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สาย ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สาย ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4055 สาย บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ
       โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 สาย บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อยย
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - บ.สันต้นแหน
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
       ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1370 สาย อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
       โครงการก่อสร้าง สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 สาย บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4034 สาย ปากน้ำกระบี่ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 สายแพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น
       โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข117-บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3
       โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4
       สาย ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
       จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035 สาย บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย บ.บางปูใหม่- บ.บางปู
       สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4019 สาย อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
       โครงการฯ ทล. หมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สายเเยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2565
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3253 สาย บ.ปากคลอง - บ.บางจาก
       โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1088 สาย ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ)
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4084 สาย บ.ค่าย - บ.สะปอม
       โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1263 สาย ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2566
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน.2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
       โครงการฯ สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด
       โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1
       สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2

 

รายงานสถานะก่อสร้าง

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

 

 

vdo

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


Webseite - Counter