ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
เดือน/ปี
ปัญหา
พ.ย./2561
  งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 61
ต.ค./2561
  
ก.ย./2561
  
ส.ค./2561
  
ก.ค./2561
  
มิ.ย./2561
  
พ.ค./2561
  
เม.ย./2561
  
มี.ค./2561
  
ก.พ./2561
  -
ม.ค./2561
  -
ธ.ค./2560
  -
พ.ย./2560
  -
ต.ค./2560
  -
ก.ค./2560
  
มิ.ย./2560
  -
เม.ย./2560
  -
มี.ค./2560
  -
ก.พ./2560
  ปัญหาต้นไม้สองข้างทางติดขัดการก่อสร้าง
ม.ค./2560
  ปัญหาต้นไม้สองข้างทางติดขัดการก่อสร้าง
ธ.ค./2559
  ปัญหาต้นไม้สองข้างทางติดขัดการก่อสร้าง
พ.ย./2559
  ปัญหาต้นไม้สองข้างทางติดขัดการก่อสร้าง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400