ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
เดือน/ปี
ปัญหา
ก.ย./2562
  
ส.ค./2562
  
ก.ค./2562
  
มิ.ย./2562
  
พ.ค./2562
  
เม.ย./2562
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
มี.ค./2562
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ก.พ./2562
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ม.ค./2562
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ธ.ค./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
พ.ย./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ต.ค./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ก.ย./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ส.ค./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ก.ค./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) (ปรับแผนงาน)
มิ.ย./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) (ปรับแผนงาน)
พ.ค./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
เม.ย./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
มี.ค./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ก.พ./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ม.ค./2561
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ธ.ค./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
พ.ย./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ต.ค./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ก.ย./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ส.ค./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ก.ค./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
มิ.ย./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
พ.ค./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
เม.ย./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
มี.ค./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ก.พ./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ม.ค./2560
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ธ.ค./2559
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
พ.ย./2559
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400