รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 9
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา
เม.ย./2562
0.031
2.463
99.792
100.000
0.000
  
มี.ค./2562
1.832
2.549
99.761
97.537
2.224
  ไม่มี
ก.พ./2562
2.691
2.707
97.929
94.988
2.941
  ไม่มี
ม.ค./2562
4.031
2.411
95.238
89.600
5.638
  ไม่มี
ธ.ค./2561
3.171
2.411
91.207
89.600
1.607
  ไม่มี
พ.ย./2561
2.215
1.500
88.036
87.189
0.847
  ไม่มี
ต.ค./2561
1.635
1.504
85.821
85.689
0.132
  
ก.ย./2561
2.576
2.594
84.186
89.185
-4,999.000
  1.1 ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
ส.ค./2561
3.048
3.224
81.610
86.591
-4.981
  1.1 ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
ก.ค./2561
3.553
3.491
78.562
83.367
-4.805
  ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
มิ.ย./2561
2.761
4.262
75.009
79.876
-4.867
  1.1 ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
พ.ค./2561
2.797
4.187
72.248
75.613
-3.315
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เม.ย./2561
1.872
3.855
69.451
71.426
-1.975
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
มี.ค./2561
3.948
3.978
67.579
67.571
0.008
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก.พ./2561
4.927
4.890
63.631
63.594
0.037
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ม.ค./2561
3.222
3.386
68.471
65.407
3.064
  1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ธ.ค./2560
4.581
3.946
65.250
62.021
3.229
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 – กม.28+750.000 เดิมถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อดิน 2. แนวทางการแก้ไข
พ.ย./2560
2.386
60.668
5.277
58.074
2.594
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิมถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป้นสะพานข้ามบ่อดิน
ก.ย./2560
6.858
5.151
56.402
47.258
9.144
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิมถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป้นสะพานข้ามบ่อดิน
ส.ค./2560
2.357
5.114
49.544
42.107
7.437
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิมถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป้นสะพานข้ามบ่อดิน
ก.ค./2560
2.941
47.188
5.059
36.993
10.195
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
มิ.ย./2560
4.800
3.024
44.246
31.935
12.311
  1.จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT.และ29+277.00 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
พ.ค./2560
3.206
2.778
39.446
28.911
10.535
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิม ถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อดิน
เม.ย./2560
8.637
1.796
36.240
26.133
10.107
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิม ถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อดิน
มี.ค./2560
2.601
2.535
27.603
24.337
3.266
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิม ถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อดิน
ก.พ./2560
3.729
2.529
25.002
21.802
3.200
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้น งานก่อสร้างสะพานที่ กม.27+130.979 LT. และ กม.27+146.341 RT. ปรากฏว่าอยู่ในแนวทับซ้อนกับแนวท่อน้ำดิบเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ของกองทัพเรือซึ่งได้กันแนวเขตไว้กว้าง 20.00 ม.ประกอบกับตำแหน่งของตอม่อสะพานไม่สอดคล้องกับแนวของ SERVICE ROAD 1.2 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.3 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิม
ม.ค./2560
2.538
2.473
21.273
19.271
2.002
  1.ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่าง กม.27+880 - กม.28+491 , กม.28+945 - กม.29+260 และกม.29+639 - กม.29+681 2.จากการสำรวจเบื้องต้นด้วยวิธี SOIL INVESTIGATION TEST ปรากฏว่าโครงสร้างดินเดิมบริเวณหลุมเจาะที่ BH 3 - BH 6 พบว่าเป็นชั้นหินแข็งที่ความลึก 9.00 - 20.00 ม. จากระดับดินเดิม 3.จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+283.482 LT. และ กม.29+283.487 RT.ปรากฏว่าพบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4.จากการสำรวจเบื้องต้น งานก่อสร้างสะพานที่ กม.27+130.979 LT. และ กม.27+146.341
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400