รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา
พ.ย./2561
0.951
4.415
99.998
77.523
22.475
  งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 61
ต.ค./2561
6.542
4.121
99.047
73.108
25.939
  
ก.ย./2561
1.353
4.305
92.505
68.987
23.518
  
ส.ค./2561
6.331
4.305
91.152
64.682
26.470
  
ก.ค./2561
4.626
4.376
84.821
60.377
24.444
  
มิ.ย./2561
5.298
4.376
80.195
56.001
24.194
  
พ.ค./2561
4.269
4.341
74.898
51.625
23.273
  
เม.ย./2561
4.122
4.356
70.629
47.284
23.345
  
มี.ค./2561
8.255
4.356
66.507
42.928
23.579
  
ก.พ./2561
3.001
4.526
58.252
38.572
19.680
  -
ม.ค./2561
3.459
4.526
55.251
34.046
21.205
  -
ธ.ค./2560
7.080
4.442
51.792
29.520
22.272
  -
พ.ย./2560
2.993
1.516
44.712
25.078
19.634
  -
ต.ค./2560
0.412
1.512
41.719
23.562
18.157
  -
ก.ค./2560
4.362
1.773
34.811
18.538
16.273
  
มิ.ย./2560
3.591
1.693
29.181
14.989
14.192
  -
เม.ย./2560
6.774
1.503
25.590
13.296
12.294
  -
มี.ค./2560
3.096
1.638
18.816
11.793
7.023
  -
ก.พ./2560
4.490
3.280
15.720
10.150
5.570
  ปัญหาต้นไม้สองข้างทางติดขัดการก่อสร้าง
ม.ค./2560
5.210
1.570
11.230
6.870
4.360
  ปัญหาต้นไม้สองข้างทางติดขัดการก่อสร้าง
ธ.ค./2559
1.419
1.906
6.021
5.297
0.724
  ปัญหาต้นไม้สองข้างทางติดขัดการก่อสร้าง
พ.ย./2559
0.646
1.737
4.602
3.391
1.211
  ปัญหาต้นไม้สองข้างทางติดขัดการก่อสร้าง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400